Allmänna bestämmelser

– Sveriges Managementkonsulter

– IT-Tjänster version 2014

– Tjänster version 2009

– Sekretessavtal (NDA)

– IT-Infrastrukturtjänster version 2014

– Villkor Servicenivåer för drift (SLA-bilaga – drift)

– Molntjänster version 2014

– Villkor Servicenivåer för Molntjänster (SLA-bilaga – Molntjänster)

– IT-Underhåll version 2014

– Villkor Servicenivåer för underhåll (SLA-bilaga – underhåll)

– BLACKFOG INC. – End User License Agreement