Allmänna bestämmelser

– Sveriges Managementkonsulter

LÄS MER

– IT-Tjänster version 2014

LÄS MER

– Tjänster version 2009

LÄS MER

– Sekretessavtal (NDA)

LÄS MER

– IT-Infrastrukturtjänster version 2014

LÄS MER

– Villkor Servicenivåer för drift (SLA-bilaga – drift)

LÄS MER

– Molntjänster version 2014

LÄS MER

– Villkor Servicenivåer för Molntjänster (SLA-bilaga – Molntjänster)

LÄS MER

– IT-Underhåll version 2014

LÄS MER

– Villkor Servicenivåer för underhåll (SLA-bilaga – underhåll)

LÄS MER

– BLACKFOG INC. – End User License Agreement

LÄS MER