Allmänna bestämmelser

Sveriges Managementkonsulter

IT-Tjänster version 2014

Tjänster version 2009

IT-Infrastrukturtjänster version 2014

Molntjänster version 2014

IT-Underhåll version 2014

Villkor

Allmänna villkor

Villkor Servicenivåer för drift (SLA-bilaga – drift)

Villkor Servicenivåer för Molntjänster (SLA-bilaga – Molntjänster)

Villkor Servicenivåer för underhåll (SLA-bilaga – underhåll)

BLACKFOG INC. – End User License Agreement

Övrigt

Sekretessavtal (NDA)