Cybersecurity för IT-personal

Cybersecurity för IT-personal2018-04-21T20:00:47+00:00

Cybersecurity för IT-personal

Cybersäkerhetsutbildningen hjälper er IT-personal att få en djupare förståelse för vilka hot som finns, samt ge en bredare förståelse för hur ens agerande kan motverka dessa hot. Denna utbildning riktar sig mot personal som hanterar IT och IT-frågor.

Skydda ditt företag

Vi fokuserar på det vi kan bäst, informationssäkerhet i världsklass!

KONTAKTA OSS