Mötesplats Samhällssäkerhet

Två dagar med fokus på samhällssäkerhet

Den 19 och 20 november finns vi på Mötesplats Samhällssäkerhet på Kistamässan, där vi tillsammans med Canea svarar på dina frågor om bland annat informationssäkerhet, ledningssystem och medvetenhetsträning.

Mötesplats Samhällssäkerhet är en mässa för dig som på något sätt arbetar inom informationssäkerhet eller totalförsvar. Det är en tvådagarskonferens med fokus kring frågor som rör informationssäkerhet, totalförsvar, samhällssäkerhet och krisberedskap. Bakom mässan står bland annat MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)

Varmt välkomna till vår monter (T18)

Datum:
19 november: 09.00-17.00 (mingel 17.00-19.00)
20 november: 09.00-16.30

Plats:
Kistamässan
Arne Beurlings Torg 5
164 40 Kista.

Anmäl dig här:

Anmälan