GDPR check

– Vi kollar av ert GDPR-arbete

Är du helt säker på att ditt företags personuppgiftshantering håller? Vi kontrollerar vad du har gjort hittills och identifierar vilka förbättringar som du måste göra för att bli compliant.

Många förändringar sedan 2018

När den nya lagen trädde i kraft var många organisationer snabba med att anpassa sin verksamhet. Men mycket har hänt sedan dess – både i organisationen och vägledningar kring lagen. Vår GDPR check går ut på att kontrollera förenlighet och identifiera vilka åtgärder som bör genomföras. Med vår GDPR check så vet du hur förenligt ditt företag är, och vad du kan göra för att förbättra dataskyddet.

– Så här går det till

Vi träffar er och ställer frågor kring ert befintliga dataskydd. Vi går också igenom delar av era dokument, rutiner och processer för att bättre skapa en helhetsbild. Vi analyserar hela arbetet och tar fram ett åtgärdspaket i form av en rapport. När arbetet är genomfört och rapporten är levererad vet ni vilka områden som linjerar med dataskyddsförordningens direktiv och vilka områden som ni behöver arbeta vidare med.

 

  • Åtgärdslista
    En lista på åtgärder för att göra ditt företag mer förenligt mot GDPR.

  • Rekommendation
    Med åtgärdslistan som grund skickar vi också med en rekommendation på vilka åtgärder som behöver prioriteras.

  • Handlingsplan
    Vi tar fram en handlingsplan som du kan använda för att lättare driva åtgärdslistan i mål.

Vad får ni ut av en GDPR check?

Vår genomlysning skapar framförallt trygghet – så att ni på ett säkert sätt kan fokusera på er kärnverksamhet. Utfallet och omfattningen av påföljderna beror huvudsakligen på ert befintliga dataskydd. Resultatet av vår GDPR check är en rapport som innehåller tre olika delar.

I rapporten har vi också inkluderat ett riskvärde, eller mått på risker. Riskvärdet kan användas för att ledningen bättre ska förstå vikten att genomföra åtgärderna.

Hur mycket arbete krävs av er?

Våra dataskyddsombud har utvecklat en väldigt effektiv metod för att kontrollera ert dataskyddsarbete. Vi räknar med att ni måste avsätta maximalt en dags arbete för en insatt person på ert företag där halva tiden går till mötet och resten till kommunikation med oss. Däremot kan åtgärdsarbetet som kommer av GDPR-checken naturligtvis vara mer omfattande.

Vilka är Secify?

Vi arbetar med IT-juridik och informationssäkerhet och har både managementkonsulter och jurister på plats som arbetar som externa dataskyddsombud för olika typer av organisationer. Vårt fokus kring informationssäkerhet gör att vi har den expertkompetens som krävs för att ta ett helhetsperspektiv kring organisationens behov av informationssäkerhet.

Hör av dig!

Verkar det här intressant för ditt företag kan du antingen skicka ett meddelande med kontaktfunktionen till höger, eller helt enkelt lyfta på luren och ringa.

Tel: 076 – 031 78 00
Besöksadress: Borgmästargränd 1D C

secify-petra_jonsson
[contact-form-7 id="2782" title="tjanster"]