GDPR

GDPR2018-04-21T20:19:10+00:00

GDPR

Utbildning inom GDPR (General Data Protection Regulation), även kallad Dataskyddsförordningen, för hela personalen är ett viktigt steg för att uppnå förenlighet med förordningen. Utbildningen kan skräddarsys utifrån just er organisation och kunskapsnivå inom området.

Skydda ditt företag

Vi fokuserar på det vi kan bäst, informationssäkerhet i världsklass!

KONTAKTA OSS