Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR)2019-03-23T12:50:38+01:00

Vi hjälper dig i mål med ditt företags GDPR-arbete!

Oavsett om du och ditt företag precis har börjat undersöka GDPR och dess krav, eller kommit en bit på vägen kan vi hjälpa er. Genom vårt stöd får ni på ett enkelt och smidigt sätt den hjälp ni behöver för att nå upp till dataskyddsförordningens krav.

Vad är GDPR?

GDPR omställningen påverkar behandlingen av personuppgifter för era anställda och kunder. Syftet är att stärka skyddet för enskilda individer och dess personuppgifter. Vid behandling av personuppgifter finns det sju grundprinciper som ska följas.

Ansvar

Personuppgiftsansvarige, med andra ord den som har hämtat in uppgiften har ansvaret och ska kunna visa att övriga punkter efterlevs

Säkerhet

Personuppgifterna måste skyddas mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada – med hjälp av tekniska eller organisatoriska åtgärder

Omfattning

Mängden personuppgifter som sparas ska vara i nivå med ändamålet

Insamling

Det måste finnas särskilda ändamål och skäl till varför man samlar in personuppgifter. Dessa skäl måste också vara uttryckligt angivna vid insamlingstillfället

Behandling

Personuppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt

Lagring

Uppgifterna får inte lagras under längre perioder än nödvändigt för ändamålet eller förvaras i en form som möjliggör identifiering under en längre tid

Noggrannhet

Uppgifterna ska vara riktiga och måste rättas om de är felaktiga

Vårt arbete

Genom Secify får du en helhetsleverantör med lång erfarenhet kring säkerhet. Som ett komplement till vår GDPR tjänst har vi även ett antal IT-säkerhetsrelaterade tjänster som exempelvis säkerhetsövervakning, sårbarhetsskanning och penetrationstester. Vi utbildar och ger råd inom bland annat ISO 27001 och NIS. Du är med andra ord i trygga händer när du låter oss hantera hela, eller delar av ditt GDPR-arbete.

Våra konsulter och jurister arbetar dagligen med företag och organisationer i strävan att anpassa deras verksamhet mot dataskyddsförordningen. Här är ett urval av de vanligaste tjänsterna som vi erbjuder inom GDPR. Saknar du något i ditt arbete kan du komplettera med en eller flera av nedanstående tjänster.

Uppstartsmöte

Introduktion med företagets ledning, styrgrupp och arbetsgrupp. Vi går igenom vad GDPR är, de viktigaste punkterna samt konsekvenser och fördelar med förordningen

Kartläggning

Vi hjälper till att coacha avdelningsansvarig i dess kartläggnings- och registerförteckningsarbete

Granskning

Vi analyserar och granskar upprättade policys, processer, avtal och andra dokument som kan vara av intresse

Genomgång

Vi går igenom era IT-system och tillhörande dokumentering

Åtgärdsrapport

Arbetet resulterar i en GAP-analys och åtgärdsförslag. En riskanalys över befintliga system samt en sammanfattning av kartläggningen av era system och personuppgifter

Senaste nyheterna om GDPR

Datainspektionen avslöjar nya fokusområden i deras nya tillsynsplan

22 mars, 2019|

Hälso- och sjukvård, rättsväsende, arbetsgivares behandling av anställdas personuppgifter, detaljhandeln och större inkassobolag blir prioriterade områden avslöjar Datainspektionen i deras nya tillsynsplan. Det var tidigare idag som Datainspektionen gick ut med sin nya tillsynsplan för de kommande två åren. [...]

Tungt 2018 för Datainspektionen

27 februari, 2019|

11 800 skriftliga frågor, 7 600 anmälningar till dataskyddsombud, 2 300 anmälningar om personuppgiftsincidenter, 57 reprimander och 2 förelägganden. Datainspektionen rapporterar om en skyhög arbetsbelastning i deras årsredovisning för 2018. - Genom dataskyddsreformen har Datainspektionen fått ett stort antal [...]

Hör av dig!

Verkar det här intressant för ditt företag kan du antingen skicka ett meddelande med kontaktfunktionen till höger, eller helt enkelt lyfta på luren och ringa.

Tel: 076 – 031 78 00
Besöksadress: Borgmästargränd 1D C

Jag är intresserad av