Analysera företagets sårbarheter i syfte att stärka skyddet

Samhället förändras. Nya tekniska lösningar och innovativa tjänster breder vägen mot ett allt mer digitaliserat och automatiserat samhälle. I takt med den utvecklingen skiftar också de risker och sårbarheter som finns inom organisationen. I och med nutidens krav på informationssäkerhet reglerade i ett antal nya förordningar, bör lika mycket (om inte mer) fokus ligga på digitala miljöer.

Vår risk- och sårbarhetsanalys identifierar säkerhetsproblem i en specifik miljö. Vi kan i ett projekt analysera ett eller flera detaljerade geografiska områden och flera olika system för att ge en tydlig bild över var risk- och sårbarheterna finns.

Omfattande risk- och sårbarhetsanalys på hela företaget

När vi gör en risk- och sårbarhetsanalys på en datamiljö använder vi bland annat vårt sårbarhetsskanningsverktyg för att identifiera yttre sårbarheter. Består datamiljön av flera sammankopplade system kan vi skanna helheten och ta fram en total riskbild. Är datasystemen i fokus och en central del i arbetet kan vi även genomföra penetrationstester för att få ett mer detaljerat och verklighetsförankrat resultat. På fysiska miljöer görs analyserna av den medarbetaren som är mest kvalificerad inom det specifika området. Vi har medarbetare med lång erfarenhet från bland annat Nationella Insatsstyrkan, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och IT-säkerhetsbranschen. Vi vet vilka punkter som är svaga och kan med enkla medel utvärdera dem.

Exempel på delar att analysera:

Fysisk miljö Datasystem
 • Känslighet kring in- och utpassering vid entré
 • Inspektion och säkerhetsklassning av fönster och dörrar
 • Undersökning om personalens medvetenhet om social engineering
 • Externa sårbarheter i interna system
 • Flöden av information i nätverk och system
 • Användarrättigheter och åtkomst till känslig information
 • Backuplösning av databaser och viktigt material

Exempel på vad en risk- och sårbarhetsanalys kan upptäcka

Fysisk miljö

 • Dålig säkerhet kring in- och utpassering genom företagslokalen.

 • Möjlighet till tailgateing

 • Åtkomst till lokaler och känslig information genom osäkra dörrar med mera

Datasystem

 • Ej tillfredsställd driftsäkerhet och tillgänglighet

 • Oskyddade system

 • Felaktiga rättigheter till internt material

 • Ej tillfredsställd säkerhetskopiering (backup)

Hör av dig!

Verkar det här intressant för ditt företag kan du antingen skicka ett meddelande med kontaktfunktionen till höger, eller helt enkelt lyfta på luren och ringa.

Tel: 076 – 031 78 00
Besöksadress: Borgmästargränd 1D C

Jag är intresserad av