– Extern informationssäkerhetskonsult till din organisation

CISO as a Service är en konsulttjänst där vi placerar en extern säkerhetschef i din organisation vars primära uppgift är att öka säkerheten på ett kostnadseffektivt sätt. Att öka säkerheten innebär att CISO:n arbetar med att säkerställa en säker hantering av information och informationstillgångar i organisationen för att minimera risker.


Ökar informationssäkerheten • Stöd när organisationen behöver det • Bred kompetens

CISO as a Service

Säkerhet har aldrig varit lika viktigt som nu. Den digitala transformationen och övergången till ett mer modernt och öppet arbetssätt har lett till nya innovativa möjligheter, lösningar och tjänster. Med den transformationen har också behovet av digital säkerhet ökat. Verksamhetsledare och beslutsfattare efterfrågar högre säkerhet men också en ökad förståelse för de hot och risker som kan påverka organisationen.

CISO rollen kan innefatta många olika delar av säkerhetsarbetet med ett brett underliggande spektrum av uppgifter. Det kan bland annat handla om att ge stöd i planeringsprocesser, implementera informationssäkerhetsprogram, arbeta med incidenthantering samt att utveckla ramverk, policys och rutiner för organisationer.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Så här tycker våra kunder

Secify stöttar oss i dataskyddsfrågor och i vårt arbete med Data Privacy. På ett förtroendefullt sätt och med bred kompetens har Secify bidragit till vår leverans.

Robert Ekvall, IT Security & Company Integration Lead

ISO 27001 - Scope

Extern CISO – stora möjligheter

Tjänsten anpassas helt beroende på organisationens storlek, förutsättningar, mognadsgrad, riskprofil och resurser. Oftast driver konsulten egna säkerhetshöjande projekt och arbetar tätt tillsammans med IT-chefen. En av fördelarna med att anlita en extern säkerhetschef hos oss är att personen alltid samverkar och får stöd av övriga specialister på Secify. Det innebär att vi alltid har ett svar, oavsett om frågan omfattar säkerhetschefens primära område. Vi har specialister som arbetar inom IT-juridik, informationssäkerhet och IT-säkerhet.

Fördelar med en extern säkerhetsrådgivare

 • Flexibelt och justerat efter dina behov
  Vi kan anpassa oss till ditt företags unika situation och riskprofil med en lösning som passar dina behov och resurser.
 • Ingen tid på rekrytering
  När du anlitar oss handplockar vi en konsult som bäst passar dina behov. Du behöver varken spendera tid eller resurser på kostsamma rekryteringar
 • Där när det behövs
  Står du inför ett stort förändringsarbete kan en CISO assistera organisationen och bidra med betydelsefull kunskap, vilket i sin tur leder till en effektivare och säkrare transformation.
 • Bred kompetens i en marknad med högt kompetensbrist
  En CISO kräver många färdigheter och breda kunskaper. Våra konsulter utbyter alltid kunskap med varandra. Har du en komplicerad fråga eller ett problem som vi identifierar så har vi flera konsulter som kan samverka med specialistkompetens inom sina områden

Mer om informationssäkerhet

Artikel: krav på informationssäkerhet – det här behöver du veta

Läs mer

Artikel: Informationssäkerhet och leverantörer – så ökar du kontrollen

Läs mer

Artikel: Säkerhetskultur på arbetsplatsen

Läs mer

Hör av dig!

Verkar det här intressant för ditt företag kan du antingen skicka ett meddelande med kontaktfunktionen, eller helt enkelt lyfta på luren och ringa.

Tel: 020 – 66 99 00
Besöksadress: Östra Storgatan 67, Jönköping