FHL symbol

Företagshemligheter

EU-direktiv stärker skyddet för företagshemligheter

Varje enskild organisation är unik och har värdefull information om verksamheten som är ytterst känslig. Samtidigt hanteras informationen av många i organisationen. Hur försäkrar du dig om att ditt företags unika arbete inte hamnar i fel händer?

Sammanfattning

  • Stärker skyddet för informationstillgångar

  • Hjälper medarbetare att hantera hemligheter

  • Bra steg i arbete med informationssäkerhet

Secify Informationssäkerhet

EU har utfärdat ett nytt direktiv hur företagshemligheter skall hanteras i medlemsländerna. Det innebär ett större mandat för organisationer att skydda och försvara sina företagshemligheter. Lagen innebär bland annat att fler angrepp på företagshemligheter ska vara otillåtna och kunna förbjudas.

Den som angriper en företagshemlighet ska betala skadestånd i fler fall och vitesförbud ska kunna meddelas vid försök eller förberedelse av angrepp, även om förfarandet inte är brottsligt.

Hur går ett FHL projekt till?

För att få en överblick över hur ett FHL projekt kan se ut, kan vi dela in arbetet i tre separata delmoment; identifiera, åtgärda och informera.

1. Identifiera

Vårt arbete inleds med att analysera och identifiera vilka delar av företagets information som omfattas av lagen om företagshemligheter. Vi undersöker även vilka förutsättningar som företaget har för att skydda sin information.

2. Åtgärda

Resultatet av identifieringen i steg 1 sammanställs i en rapport som sedan används som underlag till ett sekretessavtal.

3. Informera

Den sista delen i arbetet består av att utforma workshops och möten för att informera de anställda om sekretessavtalet och den nya lagen om företagshemligheter.

Företagshemligheter (FHL)

Genom Secify får du en helhetsleverantör med mångårig erfarenhet kring säkerhet. Som ett komplement till FHL har vi även ett antal IT-säkerhetsrelaterade tjänster som exempelvis sårbarhetsskanning och penetrationstester. Vi utbildar och ger råd inom bland annat GDPR, ISO 27001 och NIS vilket innebär att vi kan säkerhet. Du är med andra ord i trygga händer när du låter oss göra hela, eller delar av din IT- och informationssäkerhet.

Mer om IT-juridik från vår kunskapsbank

Hör av dig!

Verkar det här intressant för ditt företag kan du antingen skicka ett meddelande med kontaktfunktionen, eller helt enkelt lyfta på luren och ringa.

Tel: 020 – 66 99 00
Besöksadress: Östra Storgatan 67, Jönköping