Riskanalys

Vi hjälper er att uppfylla kraven på genomförda riskanalyser

En riskanalys är precis som det låter; en analys av risker. Genom att svara på ett antal frågor kan vi hjälpa dig att identifiera kritiska risker och på ett enkelt sätt, med enkla medel, förvandla risk till värde.

Sammanfattning

  • Kostnadseffektivt sätt att hitta risker i organisationen

  • Uppfyller krav på riskanalyser

  • Enkel process från start till mål

Secify riskanalys

Vår riskanalys riktar sig till små företag med max 50 anställda som antingen har krav på sig att genomföra riskanalyser, eller som vill öka sin informationssäkerhet. Till skillnad från vår mer djupgående tjänst; risk och sårbarhetsanalys, är riskanalysen en komprimerad variant som genom svar på ett antal fördefinierade frågor tar fram risknivå och ett underlag till ditt kommande åtgärdsarbete.

Riskanalysen görs på fyra fokusområden:

  • IT miljö och system

  • Styrning av leverantörer

  • Rutiner och arbetssätt

  • Kompetens och medvetenhet

Vad får ni ut av en riskanalys?

I samma takt som din organisation växer, ökar också antalet krav och skyldigheter. Vår riskanalys är en bra grund för att leda in verksamheter mot ett ökat informationssäkerhetsarbete. Så förutom de resultat som ni får av riskanalysen, är er arbetsinsats med själva riskarbetet en investering för framtiden.

Ökad kunskap och medvetenhet
Deltagarna till riskgruppen får en ökad medvetenhet om informationssäkerhetsarbetet

Ökat marknadsvärde
Ett företag som arbetar med informationssäkerhet innebär minskade risker och högre attraktionsvärde

Effektivisering av resurser
Utnyttjar de ekonomiska resurserna maximalt genom att lägga pengar på de åtgärder som ger bäst resultat

Plan för ökad säkerhet
Leder till en konkret plan för åtgärdsarbete

Förebyggande av risker 
Riskanalysens åtgärdsarbete säkrar upp organisationens information

Förenligt med många lagar
GDPR, NIS och säkerhetsskyddslagen är exempel på lagar där riskanalyser gynnar arbetet mot förenlighet

Så här går det till

Vi vet av erfarenhet att en förankrad riskanalys ger bäst effekt. Det är därför viktigt att du som är ansvarig för projektet helst skapar en intern riskgrupp som är involverad i arbetet. Riskgruppen ska gärna bestå av medarbetare/deltagare som har stort ansvar eller som fyller en central funktion kopplat till organisationen.

1

Ni undersöker krav, eventuellt skapar en riskgrupp och kontaktar oss.

2

Vi ställer ett antal frågor som ni, tillsammans med er arbetsgrupp svarar på.

3

Vi tar in svaren, gör en analys och tar fram ett underlag för åtgärder som vi sedan sammanställer i en rapport.

4

Rapporten använder ni sedan som ett underlag för att prioritera åtgärder i ert kommande åtgärdsarbete.

Hör av dig!

Verkar det här intressant för ditt företag kan du antingen skicka ett meddelande med kontaktfunktionen till höger, eller helt enkelt lyfta på luren och ringa.

Tel: 076 – 031 78 00
Besöksadress: Östra Storgatan 67, Jönköping

Jag är intresserad av