Vi hjälper er att uppfylla kraven på genomförda riskanalyser

En riskcheck är precis som det låter; en enkel och snabb genomlysning av organisationens risker. Med riskchecken får ni grundläggande koll på era risker och sårbarheter. Genom att svara på ett antal frågor kan vi hjälpa dig att identifiera kritiska risker och på ett enkelt sätt, med enkla medel, förvandla risk till värde.

Kostnadseffektivt sätt att hitta risker i organisationen • Uppfyller krav på riskanalyser • Enkel process från start till mål

Vår riskcheck

Vår riskcheck riktar sig till små och medelstora företag som vill påbörja sitt informationssäkerhetsarbete. Till skillnad från vår mer djupgående tjänst; risk och sårbarhetsanalys, är riskchecken en komprimerad variant som genom enkät, intervjuer och sårbarhetsskanning tar fram risknivå och ett underlag till ditt kommande åtgärdsarbete.

Riskanalysen görs på fyra fokusområden:

  • IT miljö och system

  • Styrning av leverantörer

  • Rutiner och arbetssätt

  • Kompetens och medvetenhet

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att komma igång med din riskcheck.

Så här tycker våra kunder

Dustin samarbetar med Secify

Secify stöttar oss i dataskyddsfrågor och i vårt arbete med Data Privacy. På ett förtroendefullt sätt och med bred kompetens har Secify bidragit till vår leverans.

Robert Ekvall, IT Security & Company Integration Lead

Upplägg

I samma takt som din organisation växer, ökar också antalet krav och skyldigheter. Vår riskcheck är en bra grund för att leda in verksamheter mot ett ökat informationssäkerhetsarbete. Så förutom de resultat som ni får av riskchecken, är er arbetsinsats med själva riskarbetet en investering för framtiden.

Ökad kunskap och medvetenhet
Deltagarna till riskgruppen får en ökad medvetenhet om informationssäkerhetsarbetet

Ökat marknadsvärde
Ett företag som arbetar med informationssäkerhet innebär minskade risker och högre attraktionsvärde

Effektivisering av resurser
Utnyttjar de ekonomiska resurserna maximalt genom att lägga pengar på de åtgärder som ger bäst resultat

Plan för ökad säkerhet
Leder till en konkret plan för åtgärdsarbete

Förebyggande av risker 
Riskcheckens åtgärdsarbete säkrar upp organisationens information

Förenligt med många lagar
GDPR, NIS och säkerhetsskyddslagen är exempel på lagar som har som krav att genomföra riskanalyser inom informationssäkerhet. Riskchecken är en bra start i detta arbete.

Secify Informationssäkerhet

Genomförande och process

Vi vet av erfarenhet att en förankrad riskcheck ger bäst effekt. Det är därför viktigt att du som kontaktperson för checken helst inkluderar medarbetare från andra enheter inom din organisation. Riskchecken får ett bättre resultat om fler delar av organisationen är involverade i arbetet.

  1. Vi skickar en enkät som ni besvarar, med hjälp av dessa svar skapar vi en intervjumall.
  2. Vi väljer tillsammans med er ut tre till fem kollegor som vi intervjuar med hjälp av den framtagna intervjumallen.
  3. Ni väljer ut vilka system som ni vill undersöka och skickar IP-adresserna till oss. Vi genomför därefter en sårbarhetsskanning på dessa.
  4. Vi tar in svaren från intervjuerna, enkäten och skanningen och gör en analys och tar fram ett underlag för åtgärder som vi sedan sammanställer i en rapport.

Mer om informationssäkerhet

Artikel: krav på informationssäkerhet – det här behöver du veta

Läs mer

Artikel: Informationssäkerhet och leverantörer – så ökar du kontrollen

Läs mer

Artikel: Säkerhetskultur på arbetsplatsen

Läs mer

Hör av dig!

Verkar det här intressant för ditt företag kan du antingen skicka ett meddelande med kontaktfunktionen, eller helt enkelt lyfta på luren och ringa.

Tel: 020 – 66 99 00
Besöksadress: Östra Storgatan 67, Jönköping