Vår kunddatabas

Tack för att ni visar intresse för Secify! Genom intresseanmälan blir ni registrerade i vår kunddatabas i IntelliPlan. Kunddatabasen innehåller de kontaktuppgifter och företagsuppgifter som ni själv har lämnat. Personuppgifterna används för administration av tjänsterna, information och marknadsföring av Secifys tjänster.

Personuppgifterna som ni lämnar lagras i syfte att erbjuda er Secifys tjänster. Ni kan när som helst återkalla samtycket eller ställa frågor om kunddatabasen genom att kontakta oss, kontaktuppgifter framgår på föregående sida i kontaktformuläret.

Era uppgifter kan komma att hanteras av vår systemleverantör, ett så kallat personuppgiftsbiträde.

Secify kommer att behålla era uppgifter så länge ni är kund hos företaget. Därefter kan de sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer era personuppgifter att raderas.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Secify. Ni har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om er i Secifys verksamhet, skicka in din undertecknade begäran till Secify.

Om ni anser att en uppgift om er är felaktig eller missvisande bör ni höra av er på en gång. Om ni anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan ni även vända er till Datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se). Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är intresse avvägning, fullgörande av avtal och i vissa fall rättslig förpliktelse.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Om Secify

Vi på Secify är specialicerade inom informationssäkerhet och har flerårig erfarenhet, så ert företag kan känna sig trygga i våra säkra händer.

LÄS MER

Tjänster

Secify erbjuder en rad olika tjänster och helhetslösningar inom området informationssäkerhet för att skydda er organisation.

LÄS MER