Informationssäkerhet – motståndskraft med praktiska verktyg

Här utbildas personalen djupare under 4h inom informationssäkerhet, där varje område berörs grundligare. Individerna får en förståelse för vad informationssäkerhet är, vilka hot som finns och deras del i att upprätthålla en hög säkerhetsnivå samt ge en bredare förståelse för hur man kan motverka hot.

Företagslokaler

Vi berör ämnen som:

  • Informationssäkerhet – vad är det egentligen?
  • Omvärldsanalys – tempen på världen
  • Angripare – hur tänker de?
  • Misstag – de vanligaste felstegen
  • Skydd – preventiva metoder och aktivt försvar

Hör av dig!

Verkar det här intressant för ditt företag kan du antingen skicka ett meddelande med kontaktfunktionen, eller helt enkelt lyfta på luren och ringa.

Tel: 020 – 66 99 00
Besöksadress: Östra Storgatan 67, Jönköping