IT-säkerhet – teknisk säkerhet

Cybersäkerhetsutbildningen för Partner. Här får man en förståelse för vad informationssäkerhet är, vilka hot som finns och deras del i att upprätthålla en hög nivå samt ge en bredare förståelse för hur man kan motverka dessa hot rent praktiskt på en teknisk nivå.

It-säkerhetsutbildning secify

Vi berör ämnen som:

  • Informationssäkerhet – vad är det egentligen?
  • Omvärldsanalys – tempen på världen.
  • Angripare – hur tänker de?
  • Misstag – de vanligaste felstegen
  • Skydd – preventiva metoder och aktivt försvar
  • Best Practice – sätta upp en kund säkert
  • Sätta upp en dator mot Internet
  • Hur hjälper vi kunden på bästa sätt?
  • Cloud säkerheten Azure / Amazon / Google etc
  • (För utvecklare -Säker kod?)

Hör av dig!

Verkar det här intressant för ditt företag kan du antingen skicka ett meddelande med kontaktfunktionen, eller helt enkelt lyfta på luren och ringa.

Tel: 020 – 66 99 00
Besöksadress: Östra Storgatan 67, Jönköping