IT-säkerhet – teknisk säkerhet

Cybersäkerhetsutbildningen för Partner. Här får man en förståelse för vad informationssäkerhet är, vilka hot som finns och deras del i att upprätthålla en hög nivå samt ge en bredare förståelse för hur man kan motverka dessa hot rent praktiskt på en teknisk nivå.

It-säkerhetsutbildning secify

Vi berör ämnen som:

  • Informationssäkerhet – vad är det egentligen?
  • Omvärldsanalys – tempen på världen.
  • Angripare – hur tänker de?
  • Misstag – de vanligaste felstegen
  • Skydd – preventiva metoder och aktivt försvar
  • Best Practice – sätta upp en kund säkert
  • Sätta upp en dator mot Internet
  • Hur hjälper vi kunden på bästa sätt?
  • Cloud säkerheten Azure / Amazon / Google etc
  • (För utvecklare -Säker kod?)

Hör av dig!

Verkar det här intressant för ditt företag kan du antingen skicka ett meddelande med kontaktfunktionen till höger, eller helt enkelt lyfta på luren och ringa.

Tel: 020 – 66 99 00
Besöksadress: Östra Storgatan 67, Jönköping