Utbildningsfilmer

Medvetenhetsträning är en av grundpelarna för att uppnå en acceptabel nivå av säkerhet inom organisationen. Undersökningar som gjorts inom området visar att runt 90% av alla cyberattacker – där angriparen tagit sig in – kunde härledas till ett mänskligt fel. Därför är medarbetarnas medvetenhetsträning otroligt viktig. Vi har producerat en utbildningsserie om 12 avsnitt speciellt framtaget som ett steg i att öka medvetenheten hos personalen. Fokusområdet för utbildningarna kretsar främst kring informationssäkerhet men behandlar även viktiga angränsande områden som exempelvis juridik och hantering av personuppgifter.

Upplägg:
Du kan antingen köpa hela utbildningspaketet eller separata filmer för sig. Vår rekommendation är att du köper hela paketet och skickar ut en film per månad. Då kan du bygga upp en förväntan samtidigt som du under hela året, löpande ökar medvetenheten bland dina medarbetare i din organisation.

Pris:
Hela paketet med alla avsnitten: 9 990:-
Ett separat avsnitt: 1 590:-

Använd formuläret nedan eller ring 020-66 99 00 för att beställa.

Efter beställning levererar vi filmerna till dig i mp4 format.
Du kan därefter sprida dem fritt inom din organisation.

Del 1: Informationssäkerhet (3:18)
Grundläggande om informationssäkerhet, vad är informationssäkerhet och varför är det så viktigt? Hur ser nuläget ut och vad kan hända om organisationen blir utsatt för ett dataintrång?

Del 2: Phishing (grund)​ (3:24)
I avsnitt två går vi vidare och tar upp ett av de största hoten, nämligen phishingattacker (också kallat nätfiskeattacker). Här visar vi hur attacken går till, hur meddelandet kan se ut och vad du kan göra för att upptäcka ett phishingmail.

Del 3: Malware (4:03)
Phishingattacker skickas ofta tillsammans med skadlig kod (en så kallad payload). I det här avsnittet tar vi upp vad skadlig kod eller malware är, hur du får det och vad du kan göra för att skydda dig.

Del 4: Lösenordshantering ​(4:00)
Lösenordet är den enklaste vägen in i en organisation. Den här delen handlar om att göra den vägen lite svårare för angriparen. Vi tar upp hur man ska tänka kring starka lösenord, vi pratar ordboksattacker, brute force attacker, läckta lösenordslistor på Darknet, lösenordshanterare, keyloggers och trojaner samt hur du på ett enkelt sätt kan hantera lösenord.

Del 5: Incidenthantering (2:53)
Hur bär man sig åt när något händer och hur kan man vara säker på att det ens är något att rapportera och vad är det egentligen som man ska rapportera? I det här avsnittet får du svar på frågorna; vad är en säkerhetsincident, vem hanterar incidenter, vad säger lagen och vad är inte en incident?

Del 6: Internethantering (3:29)
Hur arbetar du med din dator? I del 6 tar upp din anslutning till företaget och vad du bör tänka på när du befinner dig utanför kontoret.

Del 7: Recap (3:25)
Vi sammanfattar det viktigaste som vi lärt oss hittills.

Del 8: E-posthantering (2:04)
E-posten är en central del i våra liv, oavsett om vi är medvetna om det eller inte. I det här avsnittet förklarar vi vilken betydelse e-posten har samt visar tre sätt för att skydda ditt e-postkonto.

Del 9: GDPR (2:23)
Personuppgiftsincidenter kan få kraftiga påföljder. I det här avsnittet förklarar vi vad GDPR är och hur man som anställd på bästa möjliga sätt förhindrar incidenter.

Del 10: Phishing (fortsättning) (3:07)
Den här delen innehåller det viktigaste om nätfiske samt ett övningsmoment där du får ta del av fem e-postmeddelanden och har 10 sekunder på dig att avgöra om det är ett phishingmail eller inte.

Del 11: Lagring (2:59)
Hur ska man arbeta med dokument, vart ska man spara, vem ska få tillgång och vad kan hända om man sparar fel och hur är det egentligen med USB-stickor och lagringsmedia?

Del 12: Praxis på arbetsplatsen (3:05)
Vad är clean desk och vad ska man tänka på innan man lämnar kontoret vid dagens slut?
I det här avsnittet får du ta del av smarta tips för att öka informationssäkerheten i din organisation.

Beställningsformulär