Om oss

Secify är ett ungt företag med lång erfarenhet och bred kompetens. Secify startades 2017 tack vare ett brinnande intresse för säkerhet och då i synnerhet informationssäkerhet. Vår målsättning är att hjälpa företag att kunna fokusera på sin egen kärnverksamhet och samtidigt kunna känna sig trygga med att deras information hanteras på ett säkert sätt.

Företag hanterar idag en allt större mängd information, var av en stor del är av känslig karaktär som inte får hamna i orätta händer. Det kan vara allt från personuppgifter till affärshemligheter.

Teknikens utveckling går snabbare och snabbare och i minst lika snabb takt en angripares teknik och tillvägagångssätt. Vi på Secify vet hur svårt det är att hålla sig uppdaterad och ständigt vara redo för de nya hot som dyker upp, därför är vi specialiserade på IT- & informationssäkerhet och hur man bör skydda sina fysiska och digitala tillgångar.

Secify ingår i Framtiden IT-Holding AB som startades 2017 i Jönköping. Framtiden IT-Holding AB arbetar med sunda investeringar i välmående bolag. Koncernen förvärvar, äger och utvecklar bolag inom flera framtidsbranscher, där fokus är främst inom IT- och Informationssäkerhet samt digitalisering utav verksamheter.

Om våra tjänster

Hur kan ni skydda era fysiska och digitala tillgångar? En fråga som är mer aktuell nu än någonsin och där vi kan hjälpa er.

Vi på Secify erbjuder därför en rad olika tjänster och helhetslösningar inom området för informationssäkerhet för att skydda er organisation. Tack vare våra medarbetare som har lång erfarenhet inom försvarsmakten, polisen och underrättelsetjänsten, kan vi garantera en hög standard och effektivitet i vårt arbete.

Secify har fyra huvudområden:

  • Risk- och hotbildsanalys

  • Övervaka och agera

  • Rådgivning

  • Utbildning

Vår historia

2016 – Secify grundades i Jönköping

Två drivna entreprenörer såg möjligheten att kunna kombinera sina stora intressen, säkerhet, IT och entreprenörskap, och sin tidigare erfarenhet genom att starta en verksamhet inom det glödheta området informationssäkerhet.

Vår 2017 – Teamet utökades

Under starten av verksamheten så kompletterades teamet med ytterligare nyckelkompetens för att kunna erbjuda informationssäkerhet av högsta klass.

Höst 2017 – Secify fick sitt namn

Bolaget upprättas till sin nuvarande form och verksamheten accelererar.