Om Secify

Samhället förändras. Nya tekniska lösningar och innovativa tjänster öppnar upp digitala möjligheter för organisationer och människor. Kommunikation i det digitala landskapet har aldrig varit lika öppet och enkelt som nu. Men med öppenhet kommer också risker och sårbarheter.

Vi finns här som stöd i arbetet att säkra din organisations digitala lösningar och informationstillgångar så att du kan fokusera på dina tjänster och samtidigt känna dig trygg med att din information hanteras på ett säkert sätt.

Våra tjänster

Vi ser arbetet med informationssäkerhet ur ett holistiskt perspektiv där vi angriper säkerhetsfrågan med både övergripande och detaljerade tjänster som tillsammans bildar grunden till ett arbete som syftar till att säkra organisationens verksamhet.

Våra tjänster kan delas in i tre olika områden.

  • Informationssäkerhet

  • IT-säkerhet

  • IT-juridik

En del av Framtiden Group

Secify ingår i Framtiden IT-Holding AB som startades 2017 i Jönköping. Framtiden IT-Holding AB arbetar med sunda investeringar i välmående bolag. Koncernen förvärvar, äger och utvecklar bolag inom flera framtidsbranscher, med fokus på IT- och informationssäkerhet samt digitalisering av verksamheter.

Under mitten av 2019 tog vi fram en ny vision för företaget.

Vår vision är att genom utveckling och innovation bidra till en säkrare värld.

Vi tror på det vi gör och vill att vår verksamhet ska ha en positiv effekt på världen, där medarbetare inom organisationer – med våra tjänster – känner ökad trygghet och säkerhet i deras verksamhet. Vårt fokus på utveckling och innovation ger oss möjlighet att ta fram nya tekniska lösningar och stöd för organisationer i en värld som ständigt står inför nya utmaningar. Vår vision är kopplad till vår affärsidé som går ut på att erbjuda ett brett utbud av innovativa och stabila tjänster inom IT- och informationssäkerhet. Tillsammans med vår vision driver vi samhällsutvecklingen mot en säkrare värld.

Hör av dig!

Undrar du över någonting kan du alltid skicka ett meddelande med kontaktfunktionen till höger, eller helt enkelt lyfta på luren och ringa.

Tel: 076 – 031 78 00
Besöksadress: Östra Storgatan 67,
553 21 Jönköping

Jag är intresserad av