Rådgivning

Rådgivning2018-04-20T16:04:01+00:00

GDPR –
Dataskyddsförordningen

Få all kunskap som ni saknar om den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018. Genom rådgivning i GDPR kompletterar ni kunskapen i er organisation samtidigt som ni säkerställer korrekthet i utförandet av ert GDPR-arbete.

Läs mer

ISO 27001

Genom våra experter inom ISO 27001 får ni bra rådgivning kring vad en certifiering innebär och vad det kan tillföra er organisation. Rådgivningen anpassas efter var ni är i processen mot en certifiering för att säkerställa en effektiv process.

Läs mer

Dataskyddsombud

Secify erbjuder tjänsten att vara dataskyddsombud åt er organisation. Dataskyddsombudet ger information och råd till er som ansvariga om vilka skyldigheter som ni måste efterfölja. Ombudet bevakar även att de nya reglerna efterföljs på organisationen.

Läs mer

Riskanalyser

Riskanalys är ett bra verktyg för er verksamhet att få en bra förståelse om vilka hot och risker som existerar mot er. Rådgivningen ger er kunskap kring hur identifikation av risker kan göras och hur en bedömning av dessa bör genomföras för att få ut risk- och prioriteringsnivå.

LÄS MER

Nis-direktivet

Rådgivning inom NIS-direktivet ger er förståelse för hur och om det nya NIS-direktivet påverkar er. Ni får all nödvändig kunskap och vägledning hur ni hanterar NIS. NIS-direktivet fokuserar på säkerheten kring och på nätverk och informationssystem, till skillnad från GDPR som fokuserar på personuppgifter.

Läs mer

Skydda ditt företag

Vi fokuserar på det vi kan bäst, informationssäkerhet i världsklass!

Kontakta oss