Risk- & Hotbildsanalys

Risk- & Hotbildsanalys2018-04-20T15:50:47+00:00

Logganalys

Logganalys innebär att alla era loggar, på utvalda system, analyseras för att identifiera avvikande mönster och beteenden. Varje händelse i ett system loggas vilket ger en bra möjlighet att följa vad som händer och inte händer i just det systemet.

Läs mer

Sårbarhetsskanning

Ett automatiserats test för att undersöka vilka kända sårbarheter ni har på era system i dagsläget. En sårbarhetsskanning skannar utvalt system för att på så sätt fastställa vilka säkerhetshål som ni har samt vad som bör göras för att täppa till dessa.

Läs mer

Underrättelsearbete i Deep & Dark webb

Detta är en förebyggande åtgärd för att minska risken för att utsättas för attacker. Intrång planeras många gånger i förväg, där samarbete och utbyte av erfarenhet mellan individer och organisationer är vanligt. Underrättelsearbete på Deep & Dark webb är ett bra sätt att få kunskap om metoder och attacker för att ligga steget före.

LÄS MER

Penetrationstester

Penetrationstester är ett mycket effektivt verktyg för att hitta säkerhetsbrister i system. Via ett penetrationstest utförs manuella, riktade, attacker på utvalda system för att identifiera vägar in eller sätt att komma åt information.

Läs mer

Skydda ditt företag

Vi fokuserar på det vi kan bäst, informationssäkerhet i världsklass!

Kontakta oss