bakgrundskontroll

Bakgrundskontroller

– för säkra och trygga arbetsplatser

Med vår bakgrundskontroll kan du som arbetsgivare försäkra dig om att du har gjort det yttersta för att garantera en lyckad rekrytering. Vi gör en djupgående undersökning och kontrollerar att våra resultat linjerar med vad som framgår i kandidatens CV.

Sammanfattning

  • Verifierar kompetens

  • Leder till en tryggare arbetsplats

  • Minimerar risken för en felaktig rekrytering

människor på ett bygge med reflexväst och hjälm

Vår bakgrundskontroll

Vi har möjlighet att verifiera och kontrollera olika delar av en kandidats bakgrund.
Juridisk bakgrund och ekonomi ingår som standard i alla våra paket.

Personuppgifter

Vi undersöker helt enkelt att personen är den som den utger sig för att vara

Juridik

Om personen förekommer i tingsrätten, hovrätten eller i andra domstolar

Ekonomi

Vi kontrollerar skuldsaldo hos kronofogden, betalningsanmärkningar och årsinkomster

Paket

Vi har tre olika paket att utgå ifrån som skiljer sig beroende på vilken tjänst, och tillgång till information som din kandidat är tänkt att ha. Du har möjlighet att koppla på tilläggstjänster till ett befintligt paket.

Screeningpaket Baspaket Utökat paket
Personalia
Taxerad inkomst och kapitalinkomst senaste tre åren
Skulder hos kronofogden, betalningsföreläggande och anmärkningar
Förekomst i tingsrätt, hovrätt eller andra domstolar (endast svar)
Analys och sammanställning av förekomst i tingsrätt, hovrätt och domstolar
Folkbokföring adress och medborgarskap
Skuldbild CSN
Körkortskontroll
Kontroll av svensk examen
Verifiering tre senaste anställningar
Framställning i text och bild på Internet och närvaro i sociala medier
Personbild (nära familj)
Bolagsengagemang
Exponering i digital nyhetsmedia
Fastighetsinnehav
Fordonsinnehav

Efter att vi har genomfört en bakgrundskontroll på en av dina kandidater sammanställer vi resultaten i en rapport.
Rapporten ger dig möjlighet att fatta ett korrekt beslut baserat på mer än ett CV, personlig intervju och ett personlighetstest eller arbetsprov.

Vi utför våra bakgrundskontroller på ett konfidentiellt och integritetssäkert sätt och hanterar uppgifter i enighet med gällande lagar och förordningar. För oss är den personliga integriteten är oerhört viktig. Innan ni beställer en bakgrundskontroll måste därför ett samtycke inhämtas från kandidaten som ska kontrolleras.

Bolagskontroller

Vi erbjuder två olika typer av bolagskontroller. Den grundläggande baskontrollen kan göras inför en mindre samarbete eller affär där det råder ovisshet om företaget. Här kontrollerar vi bland annat bolaget som helhet tillsammans med anmärkningar och förekomster i olika varnings- och tillsynslistor. Den utökade kontrollen kompletterar den grundläggande med bland annat olika diarium, fastighetsinnehav och en mer fördjupad analys av företagets exponering i nyhetsmedia. Detta är speciellt viktigt vid exempelvis en strukturaffär eller större affär.

Paket

Baspaket Utökat paket
Bolagsdata
Koncerntillhörighet
Aktuella funktionärer
Compliancekontroll (PEP, sanktionslistor)
Verklig huvudman
Nyckeltal
Revisorsanmärkningar
Svensk handels varningslista
Finansinspektionens varningslista
Tillsyn Länsstyrelsen penningtvätt
Tillsyn Finansinspektionen
Juridisk information – bolaget
Juridisk information – företrädare
Internetexponering
Kreditrating
Fördjupad sökning nyhetsmedia
Revisorskontroll
Bolagstämmoprotokoll
Bolagsverkets ärendeförteckning
Konsumentverkets diarium
Fastighetsinnehav
Påminnelseavgift årsredovisning
Finansinspektionens diarium

Mer om informationssäkerhet från vår kunskapsbank

Hör av dig!

Verkar det här intressant för ditt företag kan du antingen skicka ett meddelande med kontaktfunktionen, eller helt enkelt lyfta på luren och ringa.

Tel: 020 – 66 99 00
Besöksadress: Östra Storgatan 67, Jönköping