”Alla” pratar om cybersäkerhet och verkar överens om att det är viktigt att arbeta med i en organisation – men hur vet man egentligen hur det står till just nu? Vad är en bra nivå för just min organisation, och vad krävs för att uppnå den nivån?

De stora affärsvärdena i organisationer består i allt större utsträckning av informationstillgångar, snarare än fysiska tillgångar.
Hur man än väljer att jobba med säkerheten kring dessa tillgångar kretsar det alltid kring tre huvudsakliga hörnpelare; organisation, teknik och människa.

Behöver ni hjälp att stämma av er status?
Av oss får ni ett kvitto på nuläget, samt ett förslag på åtgärder framåt för att uppnå önskad nivå.

Prioritera det som är viktigast

Informationssäkerhet kan kännas komplext, svårnavigerat och kostsamt. Det är inte helt ovanligt att organisationer försöker sig på punktinsatser, men tyvärr är dessa punktinsatser inte alltid understödda med data. Man gör helt enkelt det som ”känns” rätt, eller som en branschkollega eller leverantör tycker att man måste testa.

Vi menar att det smartaste man kan göra är att börja från början med att ta reda på hur läget faktiskt är. Hur säkra är våra applikationer? Hur medvetna är våra medarbetare? Hur väl dokumenterade, och fungerande, rutiner har vi?

Vi kan hjälpa dig att ta tempen på alla tre områden, alternativt någon eller några utvalda. Vi involverar enbart de som behöver bli involverade, och tar minsta möjliga tid från er ordinarie verksamhet. Resultatet visar ett nuläge som ställs mot ert önskade läge, samt en åtgärdsplan i prioritets-ordning som beskriver vad ni behöver göra för att nå dit ni vill.

Vi kan till exempel hjälpa till med:

  • En GAP-analys för hela er organisation mot best practice inom informationssäkerhet, ex. ISO27001
  • En säkerhetsgranskning av utvald teknik, ex. applikationer eller nätverk
  • Test av medarbetarnas medvetenhet kring försök till cyberattacker
  • Utvärdering av leverantörer och deras säkerhetsnivå
  • Ett penetrationstest på webbapplikationer eller infrastruktur
  • En GAP-analys för er compliance mot lagkrav, ex. GDPR eller NIS