Är din data och dina kunders personuppgifter skyddade i USA?

Det här whitepapret ger dig mer information om Cloud Acts betydelse för dina, och dina kunders personuppgifter och hur den amerikanska lagen fungerar tillsammans med GDPR. Väldigt nyttig och intressant läsning för organisationer som använder utomeuropeiska digitala tjänster för lagning av personuppgifter och känslig data.

[download_after_email id="8643"]
Henrik Petterson
Senaste inläggen av Henrik Petterson