Vi är med på Almedalen 2024

Få en bred bild över kraven, riskerna och hotlandskapet

Torsdagen den 27 juni klockan 09.00 hittar du oss på Säkerhetsarenan i Almedalen. Vi kommer att dela med oss av en lägesbild kring svenska företags aktuella hotbild samt diskutera hur den i praktiken påverkar företag genom bland annat förändrade arbetssätt, bredare samverkan och ett ökat antal regelverk.
Vi kommer utifrån den lägesbild vi ser diskutera yttre hot och dess påverkan på vanliga svenska företag. Vad innebär det här i verkligheten för bolagen där ute? Genom det vi ser i vår vardag delar vi en praktisk förståelse för vardagen för säkerhetsansvariga på de bolag som tillsammans utgör en del av Sveriges resiliens.

Ett svar på hotbilden är komplexa regelverk på olika nivåer – internationellt och nationellt, såväl som spritt över olika branscher. Vi diskuterar dessa regelverk och hur de fungerar i praktiken. Förbättrar de lägesbilden? När regelverk i bästa fall inte kompletterar varandra så väl som de skulle kunna, och i värsta fall blir direkt motsägelsefulla – vad kan man då göra?

Dessutom kommer vi belysa och diskutera betydelsen av fungerande samverkan mellan företag, myndigheter och branschen i stort för att stärka och förenkla säkerhetsarbetet. Hur fungerar informationsdelning i svenska nätverk kontra utländska nätverk, och vad skulle kunna göras bättre för att samverka för en gemensam höjd säkerhetsnivå?

På plats för att diskutera dessa frågor är vår VD, Jonas Stewén, samt vår marknadschef, Petra Jonsson. Till vår hjälp har vi Mikael Tofvesson från Myndigheten för psykologiskt försvar, Jeanette Lesslie Wikström från Säkerhetsbranschen och Jörgen Holmlund från Försvarshögskolan.

Det här kommer vi att ta upp under evenemanget.

  • Vad innebär dagens lägesbild för svenska företag? Vi ger en praktisk förståelse för hur externa hot påverkar organisationer i landet.
  • Tänk björn – konsekvensen av det förlegade tankesättet.
  • ”No nonsense security” – låt oss dämpa hypen och bara göra det som krävs.
  • Diskussion kring hur vi stärker Sveriges resiliens genom en ökad förståelse och samverkan kring aktuella säkerhetshot och regelverk.

Deltagare
Jörgen Holmlund, Lärare Försvarshögskolan
Mikael Tofvesson, Ställföreträdande myndighetschef/Avdelningschef på Myndigheten för psykologiskt försvar
Jeanette Lesslie Wikström, VD för Säkerhetsbranschen
Petra Jonsson, Marknadschef på Secify
Jonas Stewén, VD på Secify

Panelen

Mikael Tofvesson

Mikael Tofvesson
Stabschef på Myndigheten för psykologiskt försvar

Jörgen Holmlund

Jörgen Holmlund
Lärare i underrättelse på Försvarshögskolan

Jeanette Lesslie Wikström

Jeanette Lesslie Wikström
VD för Säkerhetsbranschen

Jonas Stewen VD på Secify

Jonas Stewén
VD på Secify

Petra Jonsson profilbild

Petra Jonsson
Marknadschef på Secify