Cybersäkerhetsrådgivning

Introduktion

Rådgivning och stöd vid tuffa utmaningar

Våra rådgivningstjänster inom cyberområdet syftar alla till att stärka cybersäkerhetspositionen för organisationen i alla aspekter av skydd. Med vår breda palett inom informationssäkerhetsområdet generellt, kan vi också hjälpa till med närliggande frågeställningar.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår tjänst och våra lösningar? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vår tjänst

Cybersäkerhetsrådgivning

Vår cybersäkerhetsrådgivning kan delas in i fyra övergripande kategorier

Teknisk rådgivning

Vår tekniska rådgivning syftar till att ge organisationer expertstöd och rådgivning för att säkerställa en robust och säker IT-infrastruktur. Detta inkluderar:

 • Molninfrastruktur
 • On-prem infrastruktur
 • Säkerhetskonfiguration för system (isolerade eller kluster)
 • Säkerhetskonfiguration för tjänster (isolerade eller kluster)
 • Säkerhetskonfiguration för infrastruktur

Strategisk rådgivning för ledningsnivå eller styrelser

Vår strategiska rådgivning för ledningsnivå eller styrelser inom cybersäkerhet är utformad för att rusta organisationer mot digitala hot och säkerställa en robust försvarslinje mot cyberbrott. Genom att integrera bästa praxis, senaste teknik och djupgående förståelse för den digitala risklandskapet arbetar vi nära ledningsgrupper och styrelser för att utveckla och implementera effektiva cybersäkerhetsstrategier.

 • Säkerhetsposition/mognadsplan
 • Prognoser för säkerhetsinvesteringar
 • Strategisk rådgivning eller operativ ledning vid säkerhetsanskaffning
 • Insamling av och handlingsåtgärder för säkerhetsunderrättelser
 • Utredningar
 • Tekniska forensikutredningar
Cyberkriminella använder mobilapplikationens sårbarheter för att antingen få åtkomst till företagets informationstillgångar eller som ett verktyg för att sprida skadlig kod till användaren. Vårt mobilapplikationstest ger värdefulla insikter i applikationers sårbarheter och problem. Dessa insikter används främst för att täppa igen säkerhetshål och på så sätt skydda klientens och företagets information.

Fördelar med att penetrationstesta mobilapplikationer

 • Hittar felaktig lagring av känslig information
 • Hittar felkonfigurerade säkerhetsinställningar
 • Identifierar felaktig eller ej krypterad kommunikation
 • Identifierar problem med autentisering
 • Testar skydd mot injektionsattacker

Strategier eller operativ rådgivning

Vår strategiska och operativa rådgivning är inriktad på att stärka organisationers förmåga att förebygga och hantera säkerhetsincidenter på ett effektivt sätt. Detta innefattar:

 • Sårbarhetshantering
 • Övervakning och svarsförmåga (MDR/SOC)
 • Incidenthantering för säkerhet
 • Hot- och underrättelseoperationer

Säkerhetsanalys

Vår säkerhetsanalys omfattar en noggrann granskning av flera nyckelområden inom organisationers cybersäkerhetsstruktur för att identifiera och hantera potentiella risker och sårbarheter. Detta inkluderar:

 • Interna eller externa tjänster, produkter eller system
 • Externa system- eller tjänsteleverantörer
 • Interna eller externa SaaS-leveranser
 • Utvecklingskod
 • Mognad mot interna hot

Några av våra kunder

Rådgivning inom andra områden

Har ni behov av rådgivning som berör aspekter kringliggande cybersäkerhet, ex. Informationssäkerhet, underrättelser eller dataskyddsfrågor? Vi har kvalificerade konsulter och jurister inom hela fältet av informationssäkerhet, och kan på därför tillsätta flera personer i olika skeden av ett rådgivningsuppdrag.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Hör av dig!