Tjänster

Tjänster

Skräddarsydda lösningar som passar din verksamhet

Vi vet att alla företag är olika med olika förutsättningar, krav och behov. Därför säljer vi inga platta paket utan formar våra tjänster efter ditt behov så att det passar in med ditt företag.

Våra konsulter har olika bakgrunder och specialistkompetenser inom säkerhet. Gemensamt för oss som jobbar här är att det finns en tydlig inriktning mot säkerhet och skydd av informationstillgångar. Så oavsett om du behöver anlita en jurist eller en informationssäkerhetsspecialist så kommer personen alltid att ha kunskap inom säkerhet. Är du osäker på vilken tjänst som du behöver, kontakta oss så hjälper vi dig.

Våra tjänster

Vi arbetar inom tre områden

Vi ser arbetet med informationssäkerhet ur ett holistiskt perspektiv där vi angriper säkerhetsfrågan med både organisatoriska, tekniska och juridiska tjänster som tillsammans bildar grunden för ett arbete som syftar till att säkra organisationens verksamhet och efterlevnad.

Informationssäkerhet

Vi arbetar med organisatorisk informationssäkerhet där vi hjälper organisationer att strukturera upp deras säkerhet. Inom informationssäkerhet erbjuder vi bland annat rådgivning och projektledning inom ledningssystem för informationssäkerhet, riskanalys och arbete för compliance mot NIS2 direktivet.

Cybersäkerhet

Inom cybersäkerhet finns våra lite mer tekniska tjänster. Här kan vi erbjuda bland annat penetrationstest, phishingtest och säkerhetsövervakning.

Dataskydd

Här erbjuder vi olika juridiska tjänster inom dataskydd, till exempel GDPR rådgivning och externt dataskyddsombud. Under området har vi även mindre tjänster kopplat till GDPR som cookiegranskning.