Secify.com
CISO as a Service2024-05-28T12:46:10+02:00

CISO as a Service

Introduktion

Extern säkerhetskonsult inom informationssäkerhet (CISO) till din organisation

CISO as a Service är en konsulttjänst där vi placerar en extern säkerhetschef i din organisation vars primära uppgift är att öka säkerheten på ett kostnadseffektivt sätt. Att öka säkerheten innebär att CISO:n arbetar med att säkerställa en säker hantering av information och informationstillgångar i organisationen för att minimera risker.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster och lösningar? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Om tjänsten

En viktig IT-tjänst för organisationer

Säkerhet har aldrig varit lika viktigt som nu. Den digitala transformationen och övergången till ett mer modernt och öppet arbetssätt har lett till nya innovativa möjligheter, lösningar och tjänster. Med den transformationen har också behovet av digital säkerhet ökat. Verksamhetsledare och beslutsfattare efterfrågar högre säkerhet men också en ökad förståelse för de hot och risker som kan påverka organisationen.

CISO står för ”Chief Information Security Officer” och rollen kan innefatta många olika delar av säkerhetsarbetet med ett brett underliggande spektrum av uppgifter. Exempel på uppgifter kan vara:

  • Ge stöd i planeringsprocesser
  • Implementera informationssäkerhetsprogram
  • Arbeta med incidenthantering
  • Utveckla ramverk, policys och rutiner för organisationer

Några av våra kunder

Secify som CISO

Extern CISO – stora möjligheter

Vår CISOaaS anpassas helt beroende på organisationens storlek, förutsättningar, mognadsgrad, riskprofil och resurser. Oftast driver CISO-konsulten egna säkerhetshöjande projekt och arbetar tätt tillsammans med IT-chefen. En av fördelarna med att anlita en extern säkerhetschef(CISO) hos oss är att personen alltid samverkar och får stöd av övriga specialister på Secify. Det innebär att vi alltid har ett svar, oavsett om frågan omfattar säkerhetschefens primära område. Vi har specialister som arbetar inom IT-juridik, informationssäkerhet och IT-säkerhet.

CISO as a Service-modellen

CISO as a Service-modellen är en outsourcingmodell för informationsäkerhetstjänster. Den innebär att ett företag anlitar ett externt företag för att tillhandahålla hela eller vissa delar av företagets säkerhetsbehov.
CISOaaS-teamet består vanligtvis av en CISO, en eller flera CISO-assistenter och en grupp specialister som är experter inom olika områden av informationsäkerhet, till exempel riskhantering, incidenthantering och compliance.

Fördelar med en extern säkerhetsrådgivare (CISOaaS)

Flexibelt och justerat efter dina behov

Vi kan anpassa oss till ditt företags unika situation och riskprofil med en lösning som passar dina behov och resurser.

Ingen tid på rekrytering

När du anlitar oss handplockar vi en konsult som bäst passar dina behov. Du behöver varken spendera tid eller resurser på kostsamma rekryteringar

Där när det behövs

Står du inför ett stort förändringsarbete kan en CISO assistera organisationen och bidra med betydelsefull kunskap, vilket i sin tur leder till en effektivare och säkrare transformation.

Bred kompetens i en marknad med högt kompetensbrist

En CISO kräver många färdigheter och breda kunskaper. Våra konsulter utbyter alltid kunskap med varandra. Har du en komplicerad fråga eller ett problem som vi identifierar så har vi flera konsulter som kan samverka med specialistkompetens inom sina områden

Frågor och svar

Här finns svar på de vanligaste frågorna om extern CISO. Har du en fråga som inte finns med? Använd kontaktformuläret lite längre ner på sidan.

Vilka är nackdelarna med att anlita en CISO?2022-09-22T09:56:17+02:00

En nackdel är att en extern CISO ibland kan bli en temporär lösning på ett permanent problem.

Vad är fördelarna med att anlita en CISO?2022-09-22T09:56:17+02:00

Det finns många fördelar med att anlita en extern CISO. Bland annat så slipper ni att investera resurser och energi i en rekryteringsprocess. Våra kollegor som arbetar externt har också rätt kunskap och förutsättningar för att stötta din organisation. Finns det frågor som vår externa CISO inte har svaret på så är sannolikheten stor att övrig personal här vet svaret. Vi har också många IT-jurister som arbetar med dataskydd som kan svara på knepiga juridiska frågor.

Inom vilka ansvarsområden kan era CISO:s arbeta?2022-09-22T09:56:17+02:00

Våra CISO-rådgivare kan fylla i princip alla ansvarsområden inom IT-säkerhet och informationssäkerhet.

Kan man anlita er CISO för ett vikariat?2022-09-22T09:56:17+02:00

Ja, våra CISO’s kan gå in som vikariat i era projekt

Hur går CISO arbetet till?2022-09-22T09:56:17+02:00

Det beror till stor del på vilken plats som vår CISO kommer att ha i din organisation. Saknar din organisation en IT- eller säkerhetschef så kommer CISO-rådgivaren primärt att fylla den rollen.

Kan CISO prata med våra kunder/leverantörer direkt?2022-09-22T09:56:18+02:00

Ja, våra CISO-rådgivare kan ta kontakten med kunder och leverantörer.

Vad händer om CISO-rådgivaren blir sjuk?2022-09-22T09:56:18+02:00

Vi har alltid alternativa reservresurser tillgängliga om det är så att CISO-rådgivaren blir sjuk eller borta ifrån arbetet.

Vilka är de första stegen?2022-09-22T09:56:18+02:00

Det beror till stor del på vilken roll som vår CISO kommer att ha i din organisation. Finns ingen IT-chef eller säkerhetschef så tar CISO-rådgivaren fram en nulägesanalys.

Hur mycket tid vi behöver investera internt?2022-09-22T09:56:18+02:00

Den största delen av investeringen sker i introduktionen, därefter ska CISO-rådgivaren kunna hantera projekten i stor del själv, eller tillsammans med sin kontaktperson beroende på upplägg.

Vad ingår i CISO tjänsten?2022-09-22T09:56:18+02:00

Allt informationssäkerhetsrelaterat arbete ingår i tjänsten. Du får en säkerhetskunnig rådgivare som kan gå in olika IT-projekt i din organisation och bistå med kunskap.

Vilka standarder arbetar ni utifrån?2022-09-22T09:56:19+02:00

Vi arbetar utifrån ISO 27001 men kan även stötta organisationer som är certifierade inom NIST CSF.

När behöver man en CISO?2022-09-22T09:56:19+02:00

En organisation kan dra nytta av en CISO i många olika lägen, vid exempelvis vikariat, speciella projekt eller för att minska belastningen.

Vad är en CISO?2022-09-22T09:56:19+02:00

En CISO (vår tjänst) är en säkerhetsrådgivare som kan hjälpa till att fylla funktioner inom organsationen där det för tillfället behövs. Det kan handla om kortvarigt stöd till CTO/CIO vid mindre projekt men också som en långsiktig kompetenslösning som syftar till att minska belastningen på övrig personal.

Hör av dig!

Till toppen