Om Secify

Om Secify

Vi är med och ger råd och stöd i förändringsarbetet

Samhället förändras. Nya tekniska lösningar och innovativa tjänster öppnar upp digitala möjligheter för organisationer och människor. Kommunikation i det digitala landskapet har aldrig varit lika öppet och enkelt som nu. Men med öppenhet kommer också risker och sårbarheter.

Vi finns här som stöd i arbetet att säkra din organisations digitala lösningar och informationstillgångar så att du kan fokusera på dina tjänster och samtidigt känna dig trygg med att din information hanteras på ett säkert sätt.

Vi som arbetar här kommer ifrån olika bakgrunder, både arbets- och utbildningsmässigt. Några av oss har arbetat med informationssäkerhet i runt 20 år och är säkerhetsprövade av säkerhetspolisen. Andra har precis börjat sin resa. Gemensamt för oss alla är att vi drivs av viljan att säkra upp organisationer och bidra till en säkrare värld.

Våra tjänster

Vi arbetar inom tre områden

Vi ser arbetet med informationssäkerhet ur ett holistiskt perspektiv där vi angriper säkerhetsfrågan med både organisatoriska, tekniska och juridiska tjänster som tillsammans bildar grunden för ett arbete som syftar till att säkra organisationens verksamhet och efterlevnad.

Informationssäkerhet

Vi arbetar med organisatorisk informationssäkerhet där vi hjälper organisationer att strukturera upp deras säkerhet. Inom informationssäkerhet erbjuder vi bland annat rådgivning och projektledning inom ledningssystem för informationssäkerhet, riskanalys och arbete för compliance mot NIS2 direktivet.

Cybersäkerhet

Inom cybersäkerhet finns våra lite mer tekniska tjänster. Här kan vi erbjuda bland annat penetrationstest, phishingtest och säkerhetsövervakning.

Dataskydd

Här erbjuder vi olika juridiska tjänster inom dataskydd, till exempel GDPR rådgivning och externt dataskyddsombud. Under området har vi även mindre tjänster kopplat till GDPR som cookiegranskning.

Företaget

Vår grundstomme

Vår vision

Att använda vår samlade kraft för att försvara information och integritet. Vi skyddar det goda.

Våra värdeord

Under 2013 röstade alla medarbetarna på Secify igenom våra nya värdeord som är:

Mod

Vårt team är våra kollegor, våra kunder – och alla deras kollegor. Vi står tillsammans.

Glädje

Den som är riktigt duktig på något måste kunna lägga arbetet på rätt nivå vid rätt tid.

Skicklighet

Vi jobbar bara med modiga människor och organisationer som vågar utvecklas, utmana och förändras.

Gemenskap

En tredjedel av våra liv spenderas på jobbet, och vi är fast beslutna att ha kul under tiden.

Vårt manifest

Secify är ett nischat informationssäkerhetsbolag med en unik kultur. Genom att stå ut i mängden lockar vi till oss riktigt bra människor med skön social förmåga, vass kompetens och bra värderingar.
Vår kultur bygger på glädje, frihet under ansvar, stora möjligheter till påverkan, samt en känsla av att allt är möjligt inom rollen, men också i att gå utanför ramarna och skapa nytt.

Vi förutsätter att om vi väljer varandra som kollegor så är det ett långsiktigt åtagande. Vi vill bryta trenden i branschen där man byter arbetsgivare ofta och i stället vilja vara en viktig del av en unik resa.

För att verkligen leva och andas den här idén åtar vi oss att vara ärliga, ambitiösa, och motiverande – hos oss ska man vilja utvecklas.

Det är runt idén om personlig utveckling vi bygger hela vårt värde och framgång som bolag och för en kollega, och det leder till att vi utvecklas snabbare och i större utsträckning än våra konkurrenter. Hos oss både kan och bör alla bidra till att utveckla såväl nya tjänster som bolag och vi ska inte vara rädda att ligga på gränsen för vad vi klarar av i jakten på att hitta nya sätt att lyckas.

Vi är ett modigt bolag som tar oss tiden och energin att leverera mer än bara informationssäkerhetslösningar till våra kunder. Vi blickar framåt, är kreativa, har ett holistiskt synsätt – samt ser mänskligt beteende som grundläggande i informationssäkerhetsarbetet.
Vi ger inte bara en lösning på ett specifikt behov, utan strävar efter att förstå individen och dennes organisations hela behov och problembild.

Detta synsätt ska leda till att vi kommer göra ett avtryck i branschen vad gäller uppnår trygghet och samtidigt stärker sitt varumärke.

Vi ska lyckas i att på riktigt förstå kundens behov och få dem att förstå att vi gör detta tillsammans. Vi ska möta kunden på den nivån de är på och involvera rätt personer. Vi tar hand om vår kund på ett varmt och mänskligt sätt.

Vi vet att inte alla kunder och kandidater kommer att passa in, och därför gör vi det till vår konstform att välja vilka vi samarbetar med, så vi får optimala förutsättningar tillsammans.
Vi ska vara ett personligt bolag med en riktigt bra kultur; hos oss ska alla känna sina kollegor vid förnamn vilket gör att det finns gränser för hur stora vi kan bli.

Vi har vårt huvudkontor i Jönköping och kontor i Stockholm, Halmstad, Växjö och i Spanien.

Jönköping (huvudkontor):
Östra Storgatan 28c, 553 21 Jönköping

Stockholm:
Warfvinges väg 45, 112 51

Halmstad:
Tre Hjärtans väg 2, 302 41

Växjö:
Storgatan 82A, 352 27

Spanien:
Avenida ciclista Mariano Rojas 76, 4ª Planta, Murcia, 30009

En del av Framtiden Group

Secify ingår i Framtiden Gruppen som grundades 2004 i Jönköping.
Mer om organisationen kan du läsa här