Cookiegranskning

Introduktion

Granskar och säkerställer förenlighet med gällande lagstiftning

Företagets hantering av cookies har aldrig varit lika viktig som nu. PTS (Post- och telestyrelsen) har kommit med nya riktlinjer kring området och även utfärdat sanktioner mot företag och myndigheter som inte anpassat sin hantering av cookies. Fortfarande är det många stora och små företag som hanterar sina cookies, samtycken och cookiehanterare på ett felaktigt sätt.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår tjänst och våra lösningar? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Förenlig med cookielagen

Kunskap om webbplatsen löser problemet

Ett vanligt problem är att man som företag helt enkelt inte vet vilka cookies man placerar i besökarens webbläsare eller vad de har för funktion. Man är heller inte säker på om cookiehanteraren är utformad på rätt sätt eller har grupperat alla cookies i rätt kategori. Genom att använda vår tjänst cookiegranskning kan vi hjälpa dig att granska dina cookies så att du kan göra de ändringar som krävs.

Mer om cookies

En cookie är en textfil som din webbsida genererar och lagrar i besökarens enhet.

Cookies används av webbplatsen för att komma ihåg det som till exempel läggs i en varukorg, att en besökare är inloggad eller har valt ett visst språk. Det här är cookies som man kallar för nödvändiga och som används för att webbsidan ska fungera.

Men det finns också andra typer av cookies som används i ett försök att identifiera besökaren och dess personliga information. Cookies som används för att spåra besökaren mellan webbplatser för att bland annat rikta budskap i syfte att få mottagaren att ändra uppfattning eller sprida politiska budskap till utvalda personer som följer ett visst uppsatt mönster.

Några av våra kunder

Cookiegranskning

Vår tjänst

Med vår cookiegranskning kan vi hjälpa dig och din organisation att göra en genomlysning av din webbsida. Vi delar in vår granskning och undersöker tre områden. Det gör vi för att säkerställa att allt fungerar korrekt och är förenligt med gällande reglering på området. Vi ger även rekommendationer för hur din webbsida ska efterleva lagstiftningen.

Cookies

Vi inventerar de cookies som skapas av webbplatsen. Syftet är att överblicka och identifiera cookies som inte är nödvändiga eller är felaktigt klassificerade.

Cookiehanterare

Vi testar så att cookiehanteraren fungerar och att rätt cookies blockeras när besökaren tackar nej till cookies. Vi kontrollerar hantering av samtycke och att cookiehanterarens utformning samt information om cookies efterlever gällande lagstiftning.

Cookiepolicy

Vi granskar er cookiepolicy så att den stämmer överens med den information som presenteras i cookiehanteraren. Vi säkerställer också att den innehåller korrekt och nödvändig information om cookies.

Två personer sitter vid ett bord. En person bakom en dator samtalar med person framför datorn

Resultat

Rapport och rekommendationer

Projektet avslutas med en resultatrapport. Rapporten innehåller inventeringen av cookies samt det som kommit fram efter granskningen av cookiehanteraren och cookiepolicyn. Rapporten avslutas med praktiska rekommendationer; det vill säga de åtgärder som du behöver göra för att uppnå förenlighet med gällande lagstiftning.

Du kommer att få svar på:

  • Vilka cookies som placeras på webbplatsen + syfte och klassificering.
  • Om informationen som lämnas om cookies på webbplatsen är tillräcklig.
  • Om cookiehanteringsverktyget hanterar samtycken på rätt sätt.

Hör av dig!

Hidden