Secify.com

Kunskapscenter

Case: SFAB

By |6 maj, 2024|

Gabriella Löfgren och Maria Björklund arbetar på Svensk Försäkring Administration AB (SFAB) på avdelningen för IT och Verksamhetsutveckling. Gabriella arbetar som systemtekniker och har anlitat Secify för penetrationstester av externa webbsiter. Maria är projektledare och systemförvaltare och har anlitat Secify för säkerhetstester av system med webb- och API-gränssnitt.

Case: Ernströmgruppen

By |6 maj, 2024|

Ernströmgruppen är en industriell koncern med över 40 dotterbolag – företag som historiskt sett har haft begränsad kunskap och erfarenhet av att hantera frågor om informationssäkerhet och dataskydd. För att etablera en systematisk metod och struktur baserad på dataskyddsinsatser togs beslutet att ta in Secify för att utföra en GAP-analys över alla bolag och därefter bygga upp den nödvändiga ramen genom en tjänst som dataskyddsombud.

Case: Bokinfo

By |3 april, 2024|

Bokinfo är ett informationsföretag specialiserat på att tillhandahålla informationstjänster skräddarsydda för bokbranschen. I sitt skrå är de unika, och därför en central spelare i sin bransch, inte minst inom den växande streaming-industrin. När säkerhet blir en alltmer påtaglig faktor, säkerställer partnerskapet med Secify att man håller sig steget före potentiella hot.

Case: Prenax

By |22 februari, 2024|

Prenax har funnits i 30 år, och har genom åren utökat sin verksamhet till runt 300 anställda, spridda över elva länder. Magnus Åkerlind, CIO, valde att ta in Secifys tjänst CISO as a service för att få bättre struktur och öka effektiviteten.

Case: Naturvetarna

By |6 februari, 2024|

Naturvetarna är en facklig svensk organisation som under 2022 beslutade att ta ett omfattande omtag kring organisationens dataskyddsarbete. I den här artikeln får du läsa hur Erik, chef för verksamhetsstöd på naturvetarna arbetade tillsammans med Secify för att säkerställa förenlighet med GDPR.

Hur en framåtlutad startup bygger bolag med hög informationssäkerhet från start

By |25 september, 2023|

Introduktion Ett angreppsätt som stärker säkerheten Levly har arbetat in säkerhet i företaget redan från startskedet (security by design), det här Lizettes och Levlys resa. Jag är VD för Levly AB sedan ca 1,5 år tillbaka. Jag älskar det här jobbet av den enkla, men fundamentala, anledningen att jag känner att vi verkligen gör skillnad för människor. Levly finns till för att verkligen göra skillnad i vår bransch. Vi uppstod från ett behov av att nå ut med information till medarbetare, men också att frigöra tid till det mänskliga [...]

Case – WinLas ISO27001 certifiering

By |24 oktober, 2022|

Bara några veckor innan julafton 2021 hände det. WinLas fick en tidig julklapp i form av en ISO27001 certifiering. Men vägen dit var varken enkel eller helt glasklar. Så här gick det till när WinLas blev certifierade.

Pentestintervju med Lars Olsson på Canea

By |29 juni, 2022|

Organisationer och verksamheter anpassar sig ständigt till en värld där cyberattacker tillhör vardagen. Så här arbetar Lars Olsson, produkt- och utvecklingschef på CANEA, med penetrationstester.

Cyber War Game – Intevju med Adela Åberg på OHB

By |6 april, 2022|

Under en dryg timmes tid får man tillsammans uppleva och träna praktiskt på att hantera olika typer av informationssäkerhetsrelaterade incidenter och attacker. Så här gick det till när OHB var med och spelade.

Till toppen