Hem2021-06-25T16:49:08+02:00

Specialister inom informationssäkerhet

Vi arbetar med informationssäkerhet och bidrar till trygghet i din organisation, för en säkrare, mer öppen värld.

Specialister inom informationssäkerhet

Vi arbetar med informationssäkerhet och bidrar till trygghet i din organisation, för en säkrare, mer öppen värld.

Penetrationstest

Kom igång med pentest

Penetrationstest

Ett pentest är ett bra sätt att identifiera hur väl förberedd en organisations tekniska skydd är mot en cyberattack. Det handlar i grund och botten om att hitta sårbarheter och identifiera vilka av dessa som kan användas som säkerhetshål för att få åtkomst till hela, eller delar av systemet. Läs mer om pentest i vår guide eller på vår tjänstesida. Du kan också ta del av vår videoserie om pentest där informationssäkerhetsspecialisten Erik Karlsson svarar på vanliga frågor kring pentest.

Guide pentest
Våra pentest
Svar på vanliga frågor om pentest

Senaste artiklar och nyheter> Kunskapscenter

Krav på informationssäkerhet? Det här behöver du veta!

2 juli, 2021|

I den här artikeln kommer du att få information om olika lagar som ställer krav på informationssäkerhet, beroende på typ av verksamhet. Vi beskriver också övergripande vad informationssäkerhetskraven i de olika lagarna innebär. Utöver det ...läs mer

Vi har lanserat en ny plattform för informationssäkerhet

5 maj, 2021|

Den 29:e april lanserade vi Safestate som är ett initiativ för att få framförallt små och mellanstora organisationer att börja arbeta med informationssäkerhet. Plattformen består av en verktygslåda med basverktyg för kunna arbeta enkelt och effektivt men samtidigt brett inom informationssäkerhet.

Så här säger våra kunder om oss

”Secify som dataskyddsombud stöttar oss i dataskyddsfrågor och följer upp vårt arbete på ett kvalitativt sätt. Med deras breda kompetens inom området känner vi oss trygga”

GDPR-arbetsgrupp, Aleris

”I vårt arbete med GDPR så har Secify varit vår samarbetspartner och trygghet. Utan den kunskap som Secify besitter så hade vi som företag inte kommit långt i implementeringen av GDPR”

Klas Grännö, Projektledare, Holmgrens Bil AB

Informationssäkerhet – vår grundstomme

Informationssäkerhet är vår grundstomme. Det vad som omfattar vårt erbjudande och genomsyrar vi som arbetar här. Vi har alla en utvecklad förståelse för informationssäkerhet, cybersäkerhet och IT-säkerhet. Det innebär att säkerhet alltid kommer att vara närvarande oavsett om projektet är en riskanalys, ett arbete mot en ISO27001 certifiering eller vid en tjänst som dataskyddsombud.

Förstår kraven som ställs

Vi arbetar enbart med informationssäkerhet och skydd av informationstillgångar. Det gör att vi har stor förståelse för informationssäkerhet och möjlighet att tolka kraven och förmedla dem på ett begripligt sätt. Så oavsett om det rör sig om ett pentest, en sårbarhetsskanning, en riskanalys, ett ISO 27001 projekt eller en kombination, så kan vi hjälpa dig att förstå kraven och arbeta mot att uppfylla dem.

Heltäckande inom digital säkerhet

Att informationssäkerhet är vår grundstomme visar sig också i de tjänster som vi erbjuder. Till skillnad från många andra bolag så kretsar alla våra tjänster kring informationssäkerhet, IT- och cybersäkerhet och juridik. Vi erbjuder både tekniska tjänster som bland annat penetrationstest, sårbarhetsskanning, säkerhetsövervakning och lösenordsövervakning. Men också mer konsultinriktade tjänster som dataskyddsombud (DPO) och arbete med ledningssystem för informationssäkerhet (ISO 27001). Du kan se hela vårt utbud under huvudmenyn.