Dataskyddsrådgivare

Introduktion

Inte en självklarhet vad man behöver göra för att vara förenlig med GDPR

Genom vår rådgivningstjänst kan vi hjälpa din organisation i att navigera genom den komplexa världen av dataskydd och integritet. Vi förstår att integritetsfrågor är viktiga och bidrar till att skapa och upprätthålla förtroendet hos dina kunder och andra intressenter.

Vi förstår också att det inte alltid är helt självklart vad man behöver göra för att vara förenlig med GDPR. Med vår rådgivningstjänst får ni tillgång till en dedikerad integritetskonsult som hjälper er att utveckla dataskyddsarbetet och upprätthålla och säkerställa efterlevnad mot bestämmelserna i GDPR.

Bärbar dator med kaffekopp i bakgrunden, på koppen står det Secify

Vårt upplägg

Delar av tjänsten

Integritetsöversikt och riskbedömning

Vår konsult genomför en noggrann analys av er organisation och dess dataskyddspraxis. Vi identifierar potentiella risker och sårbarheter för att utveckla en skräddarsydd plan för att minimera dessa risker och säkerställa överensstämmelse med gällande integritetslagstiftning.

Policyutveckling och implementering

Vi stöder er i att utforma och implementera integritetspolicys och riktlinjer som håller. Genom att anpassa dessa dokument till er specifika verksamhet och bransch säkerställer vi att din organisation har de nödvändiga ramverken som krävs för att skydda personuppgifter och hålla en hög integritet.

Efterlevnad och uppföljning

Vi arbetar tätt med er organisation för att säkerställa att ni uppfyller kraven i relevanta lagar och regler. Vår konsult stödjer er i att genomföra interna revisioner och övervakar förändringar i lagstiftningen för att säkerställa kontinuerlig efterlevnad.

Mer om tjänsten

Skillnaden mellan dataskyddsombud och dataskyddsrådgivning

Ett dataskyddsombud är en roll som är definerad i dataskyddsförordningen. Det finns med andra ord en uppsättning bestämda uppgifter i lagstiftningen som ett dataskyddsombud arbetar utifrån. Vår rådgivning är friare där rådgivaren kan fokusera på det som är viktigt för organisationen samt arbeta mer operativt och hantera olika delar.

Fördelar med att välja Secify

Expertrådgivning

Tillgång till erfarna integritetskonsulter som har bred kunskap om dataskyddsbestämmelser

Anpassningsbara

Vi förstår att varje organisation är unik, och våra tjänster och rådgivare anpassar sig efter dig och din verksamhetsspecifika behov.

No nonsense

En del av Secifys grundpelare är att fokusera på det som är viktigast, “alla måsten”, samt att förmedla det på ett enkelt och begripligt sätt. “No nonsense” helt enkelt.

Efterlevnadsbevakning

Vi bevakar dataskyddsområdet och är alltid uppdaterade med de senaste dataskyddsbestämmelserna och ser till att ni är efterlevnadssäkra.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår tjänst och våra lösningar? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Några av våra kunder

Tjänster

En av våra mest populära och omtyckta tjänster är DPO-tjänsten (data protection officer) också kallat externt dataskyddsombud. Då anlitar ni en konsult hos oss som arbetar med dataskydd ett förbestämt antal timmar hos er varje månad.

Konsekvensbedömning (DPIA/TIA)

En konsekvensbedömning görs när en behandling av personuppgifter sannolikt medför en hög risk för individernas rättigheter och friheter. Våra rådgivare kan hjälpa dig att utföra denna bedömning, samt hitta lösningar som minimerar riskerna i behandlingen.

GDPR-audit

Vi analyserar ert befintliga dataskyddsarbete för att kontrollera nivån av efterlevnad.

DPO as a Service

Vi förser er med en oberoende specialist, som agerar både granskare och rådgivare för ert dataskyddsarbete, och säkerställer att er verksamhet följer GDPR.

Dataskyddsrådgivning

Vi förser er med en dataskyddsspecialist med ett pragmatiskt synsätt, samt de verktyg som behövs för driva på och understödja ert operativa arbete med dataskydd.

GDPR ramverk

Vi understödjer och tar fram ett verksamhetsanpassat ramverk för att etablera alternativt förnya er dataskyddsorganisation.

Utbildningsinsatser

Vi genomför kunskapshöjande utbildningar både för ledning och personal inom både grundläggande och mer avancerade områden kopplat till dataskydd

Cookiegranskning

Vi går igenom din organisations webbplats och säkerställer att rätt information av cookies finns samt att cookies hanteras på rätt sätt, i enlighet med de lagkrav som finns.

Hör av dig!

Hidden