Secify.com
Henrik Petterson

Oliver Zellweger

» Rådgivare inom informationssäkerhet och dataskydd

Presentation

Jag är senior rådgivare inom informationssäkerhet och dataskydd och ansvarar för att stödja företagets kunder med sitt informationssäkerhet- och dataskyddsarbete. Stödets innehåll och omfattning varierar från kunduppdrag, men det kan handla om att jag går in i rollen som dataskyddsombud (DSO), CISO (Chief information security officer) eller annan specialistrådgivning.

Den röda tråden är att vara en möjliggörare för att informationssäkerhet och dataskydd ska kunna hanteras och utvecklas på ett bra sätt hos våra kunder. För mig är det spännande att få bidra till en positiv utveckling vad gäller kunders informationssäkerhet och hantering av personuppgifter. Jag är också ute och föreläser om dataskydd, anordnar workshops, skriver artiklar och mycket annat.

Vad har du för utbildning och vad har du jobbat med tidigare?

Jag har en pol. masterexamen i offentlig förvaltning med inriktning ledning och styrning vid Förvaltningshögskolan i Göteborg. Då jag tidigt under min utbildning intresserade mig för kvalitét av välfärdstjänster, har jag haft olika anställningar inom informationssäkerhet och dataskydd innan jag hamnade på Region Halland, där jag var samordnare för att hjälpa regionens verksamheter och politiska nämnder och ledning i dataskyddsfrågor. 

Vad har du för utbildning och vad har du jobbat med tidigare?

Jag har en pol. masterexamen i offentlig förvaltning med inriktning ledning och styrning vid Förvaltningshögskolan i Göteborg. Då jag tidigt under min utbildning intresserade mig för kvalitét av välfärdstjänster, har jag haft olika anställningar inom informationssäkerhet och dataskydd innan jag hamnade på Region Halland, där jag var samordnare för att hjälpa regionens verksamheter och politiska nämnder och ledning i dataskyddsfrågor. 

Vad lockade dig att söka ditt nuvarande jobb?

Jag gillar att göra skillnad för både människor, organisation och samhälle och det får jag göra här på Secify. Företaget har en entreprenöriell anda som erbjuder en möjlighet att testa, utveckla och driva nya idéer. Det är en modern och lyhörd arbetsgivare som erbjuder balans mellan arbetsliv och privatliv, vilket är ett stort plus om man har familj och arbetar på distans. Motorn i företaget är dess ledning och anställda, som både visar mod och tillit till den egna organisationen samt öppenhet och engagemang i arbetet. Secifys småskalighet och familjära känsla är ett av företagets största fördelar.

Hur skulle du lösa ett problem om du var från Mars?

Mars är ett landskap som jag aldrig har besökt och aldrig kommer att besöka. Men det inbjuder till en kittlande fascination om den komplexa bild och utmaningar som finns på Mars. Till skillnad från Jorden där vi kan lösa problem utifrån minnen och erfarenheter, innebär de fysiska förutsättningarna för människans överlevnad på Mars som svåra och vitt skilda från klimaten på Jorden. Om min härkomst var från Mars, skulle min problemlösningsförmåga utgå från de hot, risker och utmaningar som finns med det angivna problemet och därefter vidta lämpliga åtgärder. På Mars går det att överleva med teknologins hjälp men inte att leva i. Hantering av problemet skulle många gånger innebära att behöva ändra de fysiska förutsättningarna för problemet, genom att liksom på Mars, värma upp problemlandskapet och ändra atmosfärens sammansättning genom s.k. terraformning. Många gånger upplevs problem som svårlösta utifrån den atmosfär som de uppstår i.

Om du fick välja vilken person som helst, död eller levande, att ta ”en lunch utan slut med” – vem skulle det vara?

Det som utmärker förebilder är många gånger förmågan att kunna ge den extra knuffen som vi ibland behöver för att våga byta riktning i livet eller se livet på ett annat sätt. Personen som jag skulle vilja träffa är för mig just en förebild: Hans Rosling. Hans Rosling var en svensk läkare och professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet, vars livsverk var att få människor att förstå att världen inte kan förenklas i vad som är ont och gott, svart eller vitt. Att det finns en bristande kunskap om tillståndet i världen och svårighet för oss människor att ta till oss fakta. För mig är detta en viktig insikt och som inspirerat mig mycket i mitt arbete. Att uppdaterad kunskap är en förutsättning för att vi ska kunna anta de utmaningar som ligger framför oss, om det så gäller i privatlivet, på jobbet eller för att förstå samspelet mellan individ och samhälle. Att inte acceptera sanning trots att det finns bevis för den, är ett problem i sig eftersom det gör samhället mer polariserat, leder till mindre dialog och färre perspektiv.

Oliver Zellweger

Oliver Zellweger » Rådgivare inom informationssäkerhet och dataskydd [...]

Henrik Petterson
2023-03-10T10:45:09+01:00
Till toppen