Integritetsskyddspolicy

I nedan presenterade integritetsskyddspolicy finner du information om Secifys personuppgiftsbehandling:

1. INTRODUKTION  

Secify by Sweden AB (”Secify”), 559078-8062, tar integritetsskydd och dataskydd på högsta allvar. Vi vill därför genom denna integritetsskyddspolicy informera dig om den personuppgiftsbehandling vi för om dig. En personuppgift är en uppgift som, direkt eller indirekt, kan identifiera en individ, till exempel namn, telefonnummer, adress och mail. Secify följer all tillämplig lagstiftning och all personuppgiftsbehandling sker utifrån EU:s dataskyddsförordning, GDPR (EU) 2016/679. Du kan läsa mer om förordningen på Sveriges tillsynsmyndighets hemsida www.datainspektionen.se.

Personuppgiftsansvarig är Secify, 559078-8062, på Borgmästargränd 1D i Jönköping.  Du kontaktar oss gällande integritets- och dataskydd via vårt kontaktformulär eller på 020-66 99 00.

2. INTEGRITETSSKYDDSPOLICY 

2.1 Behandling av dina personuppgifter 

Dina uppgifter kan finnas sparade hos oss i de fall du har varit anställd av oss, ingått ett avtal, har ett kund- eller leverantörsförhållande och/eller varit i kontakt med oss och i vissa fall för att vi erhållit uppgifterna från en tredje part. Den rättsliga grunden för behandling är fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse, intresseavvägning och i vissa fall samtycke.

Vi behandlar dina personuppgifter i avtalssyfte, möjlighet att kontakta dig, säker identifikation, uppfylla dina eller våra rättsliga förpliktelser, ge möjlighet att erbjuda samt fullgöra alla våra tjänster gentemot dig.

2.2 Delning av dina personuppgifter 

Dina uppgifter lagras vid en eller flera databaser som hostas av tredje parter lokaliserat i EU. Dessa tredje parter använder inte och har inte access till dina personuppgifter för annat ändamål än de redovisade samt att utföra molntjänster och lagringstjänster. Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med tredje parter som underlättar tillhandahållandet av våra tjänster, såsom underleverantörer, för vilka vi är ansvariga.

Vi delar inte på annat sätt dina personuppgifter till tredje parter om inte; (i) du begär det eller godkänner det; (ii) information lämnas ut för att följa lagen, fullfölja ett avtal vi har med dig, eller skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet för tjänsten, eller andra användare eller våra anställda; (iii) för att hantera nöd eller force majeurehändelser; eller (iv) att hantera tvister, krav eller bemöta personer som agerar på ditt uppdrag.

2.3 Säkerhet för dina personuppgifter 

För att skydda integriteten för dina personuppgifter vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den för att utföra sitt arbete. Dessutom utbildar vi våra anställda om vikten av sekretess och upprätthåller integriteten och säkerheten för din information. Vi förbinder oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas integritetsansvar.

2.4 Dina rättigheter 

Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem (med förbehåll för vissa undantag). Där tekniskt genomförbart kommer vi efter din förfrågan att lämna dina personuppgifter till dig eller överföra dem direkt till en annan ansvarig. Du får även begära information kostnadsfritt 1 gång/år om: ändamålen med behandlingen; kategorier av personuppgifter; vem som utanför Secify som mottagit personuppgifter från oss; vilken källa informationen har (om inte du lämnat den direkt till oss); och hur länge dina personuppgifter lagras. Secify svarar på din förfrågan senast 30 dagar efter förfrågan inkommit. För att nyttja rättigheterna ovan, använd vårt kontaktformulär för att komma i kontakt med oss eller ring 020-66 99 00.

2.5 Datalagring

Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt och följer tydliga gallringsrutiner. Uppgifter behandlas på olika tidsperioder för att ge möjlighet att uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller erbjuda så bra tjänst som möjligt. Information kring lagringstid ges vid påbörjande utav behandlingen och har du frågor kring behandlingstid är du välkommen att kontakta oss via vårt kontaktformulär eller på 020-66 99 00 så berättar vi mer.

2.6 Cookies

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av kakor.
Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen.
Den andra typen av kakor kallas sessionskakor. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.
Secify använder kakor för att spara statistik och för att kunna följa hur besökare interagerar med webbsidan. Det går bra att använda webbsajten även utan kakor. Vill du stänga av användningen av kakor gör du det i inställningarna för din webbläsare.
Secify använder:

Secify använder Google Analytics i syfte att hämta in webbstatistik och förstå användarbeteenden i syfte att bättre forma vårt innehåll på webbsidan.

Pardot cookie

Pardot spårar besökare och prospektaktiviteter på webbplatsen och målsidor genom cookies. Cookies används i detta fall för att komma ihåg en besökares inställningar vid återkommande besök. Pardot ställer in cookies från första part för spårningsändamål och från tredje part för redundans. Användning av kakor från första part och tredje part är standard i marknadsföringsindustrin. Pardots cookies lagrar inte personligt identifierande information, bara en unik identifierare.

Cookies:

.pardot.com

visitor_id#
visitor_id#-hash

pi.pardot.com

lpv#
pardot

Tredjepartscookies

På vissa sidor använder vi specifika tjänster som använder cookies som i sin tur använder cookies.

Tredjepartscookies är cookies som skapats av en extern tjänst för användning på någon av våra webbsidor. Dessa cookies är specifika för tredjepartsdomänen och den data som finns i dem kan bara ses och hanteras av tredje part.

  • Vi använder Google Maps på vår ‘Kontakta oss’ – sida för att erbjuda detaljerad information om hur man hittar vårt kontor. Google Maps sparar upp till fyra cookies: khcookie, NID, SNID och PREF. Vi använder Googles kartor eftersom vi tycker att de är till hjälp för våra besökare när de skall nå oss.
  • På vissa sidor använder vi YouTube för att lagra videor. YouTube har minst tre cookies: VISITOR_INFO1_LIVE, use_hitbox, och PREF.

2.7 Ytterligare information

Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi från tid till annan kan komma att uppdatera denna integritetsskyddspolicy när vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling eller antar nya policyer på området.

Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade. En bra förklaring av dessa (på svenska) återfinns på hemsidan av Sveriges Datainspektion. Om du anser att vi på något sätt har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du vända dig till datainspektionen@datainspektionen.se.