GDPR Gapanalys

Introduktion

Hur GDPR-compliant är din verksamhet?

Det går gått fem år sedan GDPR kom. Många arbetade flitigt och gjorde stora satsningar innan eller direkt efter inträdet. Sen var det klart. Vad många organisationer inte insåg vid den tidpunkten var att compliancearbetet inte är någon punktinsats med en fast början och slut.

Ett tydligt svar på frågan

När våra rådgivare gör en gapanalys får du en bild av hur väl din verksamhet i dagsläget lever upp till kraven i GDPR och annan dataskyddslagstiftning. Du får även rekommendationer för hur din verksamhet kan öka sin efterlevnadsgrad. De rekommenderade åtgärderna baseras på vilka risker som verksamheten står inför (exempelvis tillsyn, sanktionsavgifter, förtroendeskada).

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår tjänst och våra lösningar? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vår tjänst

Skräddarsydd för att passa sin verksamhet

Vi anpassar alltid gapanalysen utifrån just din verksamhets behov.

 • Vill du endast ha en snabb översiktsbild av hur väl verksamheten lever upp till de mest grundläggande kraven i GDPR med inslag av t.ex. kamerabevakningslagen och lagen om elektronisk kommunikation? Inga problem!
 • Vill du ha en detaljerad gapanalys där vi i relevanta delar kopplar GDPR:s artiklar till kraven i ISO 27701? Det ordnar vi!
 • Omfattas din verksamhet av speciallagstiftning (till exempel att ni är en vårdgivare och därmed träffas av patientdatalagen och HSLF-FS 2016:40)? Det är klart att vi tar hänsyn till det!

Några av våra kunder

Två personer sitter vid ett bord. En person bakom en dator samtalar med person framför datorn

Processen

GDPR gapanalys – från start till mål

 1. Identifiering av nuläge
  • Inventering av dokumentation
  • Intervjuer med nyckelpersoner
 2. Jämförelse med den idealiska situationen
  • Krav enligt GDPR och annan dataskyddslagstiftning
 3. Sammanställning och rekommendationer framåt
  • Resultatet presenteras först muntligen och sedan (efter ev. tillägg och justeringar) i en skriftlig rapport

Hör av dig!