SOC-tjänster

Introduktion

Tjänster ifrån vårt säkerhetscenter

Cyberattackerna ökar. Det är inte bara till antalet utan även hur avancerade och hur mycket skada de gör. För att möta morgondagens behov behöver organisationer bli bättre på att arbeta med cybersäkerhet. Ifrån vårt säkerhetcenter kan vi hjälpa dig att möta de krav som ställs på dig som ansvarig och din organisation.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår tjänst och våra lösningar? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vår SOC

Vad är en SOC-tjänst

SOC betyder Security Operations Center. Det är en centraliserad plats där säkerhetsexperter övervakar och analyserar nätverksaktivitet för att upptäcka och reagera på cyberhot. SOC-teamen använder en rad verktyg och tekniker för att identifiera potentiella hot, undersöka dem och vidta åtgärder för att eliminera dem. SOC:er är en viktig del av cybersäkerhetsstrategin för många företag och organisationer. De kan hjälpa företagen att:

  • Öka sin cybersäkerhetsberedskap
  • Minimera risken för dataintrång
  • Minska kostnaden för cybersäkerhetsincidenter
  • Förbättra sin efterlevnad av cybersäkerhetsföreskrifter

Vårt säkerhetscenter

Ökar säkerheten i din organisation

Vårt säkerhetscenter består av säkerhetsanalytiker, tekniker och penetrationstestare som tillsammans arbetar med avancerade lösningar för organisationer som kräver ökad spårbarhet samt möjlighet att hantera säkerhetshot i realtid. Utifrån vårt säkerhetscenter kan vi också erbjuda redteamövningar och större penetrationstest.

secify-iberica-soc

Secify Ibercas kontor för säkerhetsövervakning

Några av våra kunder

Det här kan vi hjälpa dig med

Våra tjänster

SIEM

Vår SIEM-lösning (Security Information and Event Management) ger en helhetsbild över vilken data som passerar genom nätverket.

Genom att hämta och analysera loggar ifrån enheter kan vi bland annat identifiera avvikande mönster och avslöja yttre och inre hot och fel i organisationens system.

  • Övervakar hela nätverket
  • Larmar vid misstänkt aktivitet

EDR

Vår säkerhetsövervakning med EDR (Endpoint Detection and Response) övervakar och samlar in data från nätverkets kritiska slutpunkter som exempelvis mobiler, datorer och uppkopplade enheter.

Vid misstänkt aktivitet som stämmer överens med uppsatta regler larmar vår EDR-tjänst.

  • Hittar och oskadliggör skadlig kod på organisationens enheter
  • Larmar om misstänkt aktivitet

Redteam

Vår redteamövning testar hela eller delar av organisationens försvar och hantering av processer under en cyberattack.

Organisationen attackeras av våra penetrationstestare där uppgiften är att hitta och i realtid motverka attacken. Redteamövningen går att kombinera med vår Cyber war game-tjänst för att samtidigt simulera de ledande skiktens hantering av attacken. Målet med övningen är att öka medarbetarnas insikter, förbereda och utveckla företagets cyberförsvar.

Hör av dig!

Hidden