Hur en framåtlutad startup bygger bolag med hög informationssäkerhet från start

Petra Jonsson 25 september, 2023

Introduktion

Ett angreppsätt som stärker säkerheten

Levly har arbetat in säkerhet i företaget redan från startskedet (security by design), det här Lizettes och Levlys resa.

Jag är VD för Levly AB sedan ca 1,5 år tillbaka. Jag älskar det här jobbet av den enkla, men fundamentala, anledningen att jag känner att vi verkligen gör skillnad för människor.

Levly finns till för att verkligen göra skillnad i vår bransch. Vi uppstod från ett behov av att nå ut med information till medarbetare, men också att frigöra tid till det mänskliga mötet.

Vi är ett digitalt verksamhetsstöd för individer och organisationer inom vård- och omsorgssektorn och jobbar hårt för att finnas till för såväl organisationerna, som de som faktiskt mottar stödet – våra huvudpersoner. I praktiken har vi flera olika system som är sammanlänkade, med huvudpersonen som en central mittpunkt. Ett exempel på detta är att vi har en fullt behovsdriven utveckling där all funktionalitet är sprungen ur faktiska idéer från de som arbetar med systemen.

att kunna ha möjligheten att sy in säkerheten i designen från början ger ett försprång nu och i framtiden, och vi kan hela tiden anpassa och justera arbetet allteftersom kostymen växer.

På vilka sätt märker ni i er bransch att omvärlden förändras och kraven på säkerhet skärps?

Vi märker tydligt hur snabbt medvetenheten ökar och hur kraven hela tiden skärps på aktörer som oss, i den bransch vi befinner oss i.
Med det i åtanke vill vi arbeta in säkerhet redan från start, trots att vi är ett litet företag. Vi jobbar med känslig information och behöver känna att vi uppfyller kraven som finns, arbetar med rätt rutiner – och på det stora hela levererar en säker tjänst.

Ni har valt att som startup jobba med säkerhet redan från ruta ett – varför?

Som mindre bolag ser vi många utmaningar med att en hög ambition runt informationssäkerhet – resurser och budget behöver prioriteras, och kraven tar sällan hänsyn till storleken på aktören. Det ställs höga krav på organisationer att hänga med i utvecklingen, och ju mindre man är desto mer får enstaka personer ansvara för.

Vi tror dock att möjligheterna är fler – att kunna ha möjligheten att sy in säkerheten i designen från början ger ett försprång nu och i framtiden, och vi kan hela tiden anpassa och justera arbetet allteftersom kostymen växer. Kollegorna i branschen kan med större organisationer ha svårare att ställa om och hänga med, medan vi har förmånen att kunna tänka till från start.

Hur gick tankarna när ni letade leverantör, och när valet slutligen föll på Secify?

Secify är vår helhetsleverantör när det kommer till informationssäkerhet, och vi har nu jobbat tillsammans inom flera områden och projekt.
Att valet föll på Secify baserades på magkänslan efter flera möten och samtal med referenser. Det kändes bra att kunna få hjälp inom flera områden, vi upplevde en hög flexibilitet, och vi tyckte om de människor vi pratade med.

Slutligen, vad kan du berätta om era planer framåt kring Levly och ert säkerhetsarbete?

Vi har hittills valt att fokusera mycket på dataskydd för att tillse det så viktiga skyddet kring våra huvudpersoners integritet och data. Vi har även genomfört säkerhetstester och granskningar av vår teknik.
Nästa steg framåt är att fläta in säkerheten i utvecklingen av vårt nya dokumentationsprogram, som är ytterst viktigt. Utöver det ser vi förstås att AI kommer ha en stor påverkan på hela vår bransch och det är något vi tycker känns väldigt spännande – men som såklart kommer med sina utmaningar och krav när det kommer till säkerheten runt omkring.