Webbinarie

Intelligens för att öka säkerheten

Underrättelsearbete som utgångspunkt

Vilka underrättelser är aktuella för säkerhetsansvariga i september 2024?  

Under en timme kommer vi dela med oss av vårt underrättelsearbete i form av en lägesbild över cybersfären för nordiska företag. Väldigt nyttig för dig som är säkerhetsansvarig eller arbetar med säkerhet. Vi kommer diskutera säkerhetsdrivande händelser under hösten, och hur man som ansvarig bör arbeta utifrån förutsättningarna. Dessutom pratar vi om hur vi ser på informationsdelning, och vad som är viktigt att känna till kopplat till internationella och europeiska samarbeten. 

Datum och tid

Torsdag den 26 september klockan 14.00

Innehåll

Underrättelsearbete och informationsdelning för svenska företag

 • Vilka underrättelser är aktuella i Sverige just vid tiden för vårt webinarium? Vilka analyser kan vi göra av de underrättelser som just nu finns, och vad innebär de för den närmaste framtiden?
 • Inför det amerikanska presidentvalet; vad är aktuellt, och hur påverkar det svenska företag nu och framåt?
  • Förväntade hot och hotbildsanalys: Hur kan den geopolitiska situationen påverka hotbilden mot Sverige och svenska företag, samt hur bör företag förbereda sig?
  • Hur ser prognosen ut för NATO som försvarsallians? Om amerikanskt stöd skulle minska, och den ryska aggressionen skulle öka – på vilka sätt kan det leda till mer kaos i Europa? Hur påverkar det vanliga, svenska företag?
 • Hur funkar informationsdelning i svenska nätverk kontra utländska nätverk (MISP)
  • System och plattformar för informationsdelning: Vi beskriver de vanligaste plattformarna som används för informationsdelning, inklusive MISP (Malware Information Sharing Platform), och hur de funkar tekniskt och organisatoriskt.
  • Utmaningar och fördelar: Diskutera skillnader i lagstiftning, kultur samt teknisk infrastruktur som kan påverka effektiviteten i informationsdelningen.
 • Case: Exempel på framgångsrik informationsdelning inom och mellan länder, samt eventuella problem som uppstått
 • Vilka samarbeten och standarder är relevanta att känna till kopplat till de säkerhetssamarbeten som finns inom ex. EU och NATO? Vilka anpassningar behöver svenska företag göra för att möta dessa?
  • Läget rörande regelverk såsom NIS2, DORA, CER, CRA och liknande. Vi fokuserar på de reella verksamhetsfördelarna ur ett strategiskt perspektiv för att hålla sig konkurrenskraftig.
 • Hur nyttjar man omvärldsbevakning för att ex. arbeta prediktivt, effektivisera drift och incidenthantering, minimera attackytor och följa upp leverantörer?
Jonas Stewen VD på Secify

Jonas Stewén (moderator)

 VD på Secify

Chris Robertsson

Chris Robertsson

Cybersäkerhetsspecialist på Secify

Erik Karlsson

Cybersäkerhetsspecialist på Secify

Varmt välkommen att anmäla dig till vårt webbinarium via registreringslänken nedan!