”State of the Phish Report” är en undersökningsrapport som kartlägger nätfisket i sju länder. För 2019 uppger över 83% av de tillfrågade att de utsatts för nätfiske. Jämfört med året innan har andelen drabbade växt med 7%, från 76% till 83%.

Riktat nätfiske ökar snabbast

Riktat nätfiske, eller spearfishing är den typen av nätfiske där förövaren maskerar sig som en anställd eller chef på företaget. Med en personlig koppling kan förövaren enkelt lura till sig lösenord med en länk eller få offret att besöka en sida som innehåller ett spionprogram. Det riktade nätfisket ökade med 11% under det senaste året.

Rapporten visar också på kunskapsbrist inom området. Nästan hälften av de tillfrågade visste inte vad nätfiske var, eller svarade fel på frågan.

Vi på Secify arbetar med IT- och informationssäkerhet och vet hur stor skada nätfiske kan göra. Personalutbildning och ett program som upptäcker nätfiske är det bästa skyddet. Vi har båda. Hör av dig till oss om du vill veta mer.