Pressmeddelande

Secify och RosholmDell inleder strategiskt samarbete för att stärka kundernas NIS2-compliance

Informationssäkerhetsföretaget Secify och den välrenommerade affärsjuridiska advokatbyrån RosholmDell meddelar idag ett nytt strategiskt samarbete. Partnerskapet syftar till att erbjuda gemensamma kunder en omfattande lösning för att uppnå efterlevnad av NIS2-direktivet, ett EU-gemensamt direktiv som syftar till att uppnå en hög gemensam cybersäkerhetnivå i hela unionen.

RosholmDell har under en tid mött allt fler frågor från kunder rörande NIS2 och hur direktivet bör tolkas och hanteras. När NIS2 blev aktuell identifierades behovet av djupare kompetens inom informationssäkerhet och cybersäkerhet för den praktiska efterlevnaden av direktivet.
Med Secifys expertis inom informationssäkerhet och cybersäkerhet, och RosholmDells legala expertis, erbjuds kunder nu en helhetslösning. Detta säkerställer att kunderna inte bara kan göra rätt tolkningar av kraven, utan också effektivt kan uppfylla dem.

Jonas Stewén, VD på Secify, kommenterar:
”Vi är väldigt nöjda över att inleda det här samarbetet med RosholmDell. Genom att kombinera våra styrkor kan vi erbjuda ett betydligt smartare och mer effektivt stöd för våra kunder som står inför utmaningarna med NIS2. RosholmDell tar hand om de legala aspekterna och vi implementerar de nödvändiga rutinerna för compliance. Detta kommer resultera i en smidigare och väldigt effektiv process för våra kunder.”

Nicklas Lång, VD på RosholmDell kommenterar:
”Våra kunders framgång är vår framgång. Vi ser detta partnerskap som ett naturligt steg för att kunna erbjuda en ännu bättre tjänst till våra kunder. Secify tillför den kompetens inom informationssäkerhet och cybersäkerhet som krävs för att våra legala råd ska kunna omsättas i praktiken. Tillsammans kan vi stödja våra kunder genom hela processen att bli NIS2-compliant.”

Secify arbetar efter en ’No nonsense-filosofi’ i allt, innebärandes att man förenklar, effektiviserar, och hittar den smidigaste vägen. Den här filosofin löper som en röd tråd genom samarbetet.
Med många organisationer som fortfarande inte vet om NIS2 gäller för dem eller ej, ska partnerskapet bidra till att forma ett snabbspår. Företagen får lättare att göra rätt från början, och slipper fundera över rätt tolkning för dem och effektivaste sätt att nå efterlevnad.

Om RosholmDell
RosholmDell är en fullservicebyrå som levererar det de kallar Användbar Juridik inom en rad affärsjuridiska områden. Allt från startups till stora internationella industriföretag och offentliga organ stöttas, och med en lösningsorienterad inställning och högkvalitativa produkter sätter man kundens resultat i första rummet.

Om Secify
Secify är ett informationssäkerhetsbolag som erbjuder en holistisk syn på informationssäkerhet genom att kombinera organisatoriska, tekniska och juridiska tjänster. Vi arbetar för en mer pragmatisk syn på säkerhet och försöker driva tesen att det mesta går att förenkla och effektivisera. Vi kallar vår enkelhets-filosofi ’No nonsense security’.

Jonas Stewén

Jonas Stewén, VD på Secify

Nicklas Lang

Nicklas Lång, VD på RosholmDell