En övervägande majoritet av Teknikföretagens medlemmar uppger att de under de senaste två åren blivit utsatta för cyberangrepp.
För att synliggöra hotbilden och ge praktiska tips kring skyddsåtgärder bjuder Teknikföretagen samt Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) in till ett gemensamt kostnadsfritt seminarium tillsammans med Region Jönköping och representanter för Säkerhetspolisen (Säpo), Yubico och Secify.

Om du känner dig osäker kring det nya digitala landskapet och dess utmaningar och vill veta mer om hotbilden, attackerna och vilka det är som ligger bakom.
Anmäl dig på länken nedan.

Datum: 23 februari 2021
Tid: Kl. 13.00-14.30

https://response.questback.com/soffskerhetsochfrsvarsfretagen/jnkping

webbinarie-inbjudan