Skannar nätverk och system efter kända sårbarheter.

20 till 50 nya sårbarheter upptäcks varje dag. Vårt sårbarhetsskanningsverktyg kan identifiera vilka sårbarheter som finns i ett system, server eller brandvägg. Det testar också om systemet är rätt konfigurerat så att inget som ska vara privat – med enkel åtkomst – ligger publikt.

Hittar sårbarheter i olika system • Helt automatiserad sårbarhetsskanning • Rapport vid avslutad sårbarhetsskanning

Penetrationstest datorskärm

Hitta sårbarheterna i dina system, servrar och nätverk
– innan någon annan gör det!

Att genomföra sårbarhetsskanningar i syfte att identifiera och åtgärda sårbarheter stärker organisationens yttreskydd. Den här typen av förebyggande åtgärd är också rekommenderad i en rad olika lagar (också ett krav i PCI DSS). Genom att skanna och åtgärda företagets system går dina åtgärder hand i hand med en rad olika lagar, bland annat GDPR, NIS, PCI DSS och säkerhetsskyddslagen.

Vårt verktyg identifierar sårbarheter och ger dig en över­blick, men även en detaljerad bild över hur sårbara dina olika system är. Efter en genomförd sårbarhetsskanning får du två olika rapporter. En sammanfattad överblicksrapport som du kan använda för att visa din ledning vilka utmaningar som ni står inför säkerhetsmässigt (executive), samt en djupgående detaljerad rapport som visar alla sårbarheter i detalj och kan användas som grund till ett åtgärdsarbete.

Båda rapporterna innehåller ett riskvärde som är baserat på hur många, och hur allvarliga sårbarheterna är på det skannade systemet.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att komma igång med din sårbarhetsskanning.

Så här tycker våra kunder

Secify stöttar oss i dataskyddsfrågor och i vårt arbete med Data Privacy. På ett förtroendefullt sätt och med bred kompetens har Secify bidragit till vår leverans.

Robert Ekvall, IT Security & Company Integration Lead

Sårbarhetsskanning och
pentest är inte samma sak

Men i vårt utbud av tjänster ligger de väldigt nära till hands. Ett penetrationstest, eller pentest är en förlängd form av sårbarhetsskanning där underlaget (alltså resultaten av sårbarhetsskanningen) ibland används som utgångspunkt för att manuellt försöka ta sig in i systemet. Ligger systemet öppet publikt, som exempelvis en webbplats eller en e-postserver rekommenderar vi att ni gör ett pentest, som nästa steg för att avgöra vilka sårbarheter som är mest kritiska att åtgärda. Du kan läsa mer om penetrationstest på vår tjänstesida.

Vi genomför både enstaka sårbarhetsskanningar och löpande som en regelbunden tjänst. Vi rekommenderar starkt att ni skannar regelbundet dels för att upptäcka nya sårbarheter men också för att kontrollera era säkerhetsåtgärder.

Sårbarhetsskanning - bild på hur vårt verktyg ser ut

Läs mer

Guide: Allt du behöver veta om pentest

Whitepaper: Innan du köper ett pentest

Video: Pentest frågor och svar

Hör av dig!

Verkar det här intressant för ditt företag kan du antingen skicka ett meddelande med kontaktfunktionen, eller helt enkelt lyfta på luren och ringa.

Tel: 020 – 66 99 00
Besöksadress: Östra Storgatan 67, Jönköping