Hotbildsanalys

Introduktion

En sänkt risknivå ökar säkerheten

Vårt mål med riskgenomgången är att identifiera de främsta informationssäkerhetsriskerna för ditt företag baserat på säkerhetsåtgärderna i standarden ISO/IEC 27001 och CIS kritiska säkerhetskontroller samt utifrån kraven i NIS-direktivet. Utifrån de identifierade risker som vi hittar kommer vi att ge rekommendationer och stödja dig i arbetet att hitta effektiva metoder och sätt för att minska risknivåerna.

Utmaningen

Hur vet vi vad som ska prioriteras?

Den kanske mest påtagliga och grundläggande utmaningen när det gäller digital säkerhet, och även fysisk säkerhet för den delen, är osäkerheten kring hotlandskapet. Din organisation står inför en verklighet där hoten numera är mångfacetterade och ständigt föränderliga. Detta innebär att det blir svårt att veta exakt vad som finns där ute som sannolikt kan påverka er verksamhet.

Det är som att navigera i okänt farvatten utan en karta. Utan tillgång till tillförlitlig information om hoten som lurar runt hörnet är det svårt att fatta informerade beslut och vidta korrekta åtgärder för att skydda din organisation.

Denna brist på klarhet och insikt kan leda till en känsla av sårbarhet och osäkerhet inom organisationen. Utan att känna till hotbilden är det också lätt att prioritera verksamhetens skydd baserat på antaganden istället för fakta. Detta kan leda till att du missar potentiella hot eller underskattar deras påverkan på verksamheten.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår tjänst och våra lösningar? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Om tjänsten

Vår hotbildsanalys ger dig rätt underlag

Vår hotbildsanalys är en viktig resurs för att öka säkerheten i din organisation och skydda den mot potentiella hot. Genom vår noggranna och systematiska bedömning av hotlandskapet får du insikt, förståelse och framförhållning när det gäller att hantera säkerhetsrisker.

En av de främsta fördelarna med vår hotbildsanalys är att den öppnar upp för ett långsiktigt proaktivt säkerhetsarbete där du i förväg kan vidta åtgärder mot hot och risker som du har kunskap om, vilket förhindrar incidenter och minimera skador.

Vår hotbildsanalys ger dig även en heltäckande översikt över din organisations säkerhetsstatus. Genom att analysera olika hotkällor och bedöma deras potentiella påverkan kan du identifiera och prioritera de områden där säkerheten behöver förstärkas mest. Det innebär att du får möjlighet att lägga resurserna rätt och fokusera på att plocka de lägst hängande frukterna först, vilket leder till att arbetet blir effektivt och verksamheten säkrare.

En annan fördel med vår hotbildsanalys är dess förmåga att ge din organisation en konkurrensfördel. Genom att vara proaktiv och väl förberedd kan din organisation bygga förtroende hos dina kunder och partners och stärka ert rykte på marknaden. Detta kan öka din organisations attraktionskraft och konkurrenskraft och bidra till långsiktig framgång och tillväxt.

Sammanfattningsvis hjälper vår hotbildsanalys dig att öka säkerheten genom att identifiera potentiella hot och sårbarheter i förväg, ge din organisation en heltäckande översikt över säkerhetsläget och bidra till att skapa en konkurrensfördel på marknaden. Genom att vara proaktiv och väl förberedd kan du minimera riskerna och maximera möjligheterna.

Några av våra kunder

Hör av dig!

Hidden