7 tips för en säkrare organisation

Henrik Petterson 9 mars, 2022

Databrott och cyberattacker är idag en av de största affärsriskerna för en verksamhet. Faktum är att i en nyligen publicerad rapport toppade cyberrisker listan på vad som gjorde de tillfrågade företagsledarna mest oroade. Den pandemi vi nyligen gått igenom medförde dessutom en direkt ökning av cyberattacker. Med ett säkerhetsläge som förstärker oron för cyberhot, är det många som frågar sig hur just deras organisation står sig.

Om du funderar över hur skyddade ni är kan det vara skönt att ta till konkreta åtgärder. Att höja sin lägsta nivå ett par steg behöver varken vara svårt eller tidskrävande. Det ger dessutom en känsla av lugn och kontroll som kan sprida sig i organisationen.

I den här guiden har vi valt att fokusera på några övergripande områden som man direkt kan se över för att öka sin förmåga markant. Har du koll på samtliga, eller behöver du agera på en eller flera?