phishingtest symbol

Phishingtest

– Pröva din organisation och dina medarbetares beredskap mot nätfiske

Phishing eller nätfiske, är ett stort problem både för privatpersoner och företag. Okunskap i kombination med metodens effektivitet har gjort att riktat nätfiske numera är den snabbast växande typ av bedrägerimetod. Vårt nätfisketest prövar dina kollegors beredskap och vad de är beredda att avslöja vid en riktig attack.

Sammanfattning

  • Tydligt bevis på företagets motstånd mot phishing

  • Olika typer av utformningar på testet

  • Rapport vid avslutat phishingtest

personer i kontorsmiljö

Sex fördelar med vårt phishingtest

Mäter graden av sårbarhet

Vi tar fram data över hur väl din personal är förberedd på en phishingattack

Uppskattar risknivåer

Resultaten kan användas som grund till kompetenshöjande utbildningar

Ökar anställdas medvetenhet

Hjälper personalen att bli medvetna om phishing

Ändrar framtida beteenden

Medarbetarnas medvetenhet ökar efter ett phishingtest

Ökar skyddet för värdefull data

Leder i hög grad till ett mer kritiskt beteende vilket ökar säkerheten

Uppfyller krav på efterlevnad

Ökar informationssäkerheten vilket är ett krav i GDPR/NIS

Så här går vårt phishingtest till

Vi har olika angreppssätt och strategier beroende på hur medveten er personal är. Vanligtvis utgår vi från en bastest för att mäta medvetenheten. Efter ett antal test och löpande interna utbildningar och workshops kan ni välja ett mer avancerat alternativ.

Phishingtest - steg 1

1. Lockbete

Vi registrerar en domän som efterliknar namnet på ert domännamn och klonar därefter er webbplats med ett verktyg. Alternativt agerar vi som en fiktiv samarbetspartner till företaget och hänvisar till den.

Phishingtest - steg 2

2. Erbjudande

Från vårt domännamn och e-postkonto utger vi oss för att vara en HR chef eller liknande som arbetar på ert företag och skickar ett erbjudande till personalen med en länk till webbplatsen.

Phishingtest - steg 3

3. Statistik

Vi samlar in data och bevakar vilka som klickar på e-postmeddelandet och landar på sidan. När kampanjen är avslutad sammanställer vi resultaten i en rapport och skickar till er. Rapporten kan ni använda att utvärdera företagets beredskap och kunskapsbehov.

Riktade attacker

De flesta vet att det är osäkert att öppna bifogade filer som kommer ifrån okända källor. Men vad händer om den bifogade filen ser ut att komma ifrån en chef eller kollega – är era anställda beredda på en riktad nätfiske-attack specifikt mot ert företag? Vid en riktad phishingattack ser det ut som om e-postmeddelandet kommer ifrån en kollega på företaget vilket minskar misstänksamheten. Vi kan erbjuda ett upplägg där vi utformar ett helt unikt test som passar era förutsättningar och önskemål.

Mer om phishing från vår kunskapsbank

Hör av dig!

Verkar det här intressant för ditt företag kan du antingen skicka ett meddelande med kontaktfunktionen, eller helt enkelt lyfta på luren och ringa.

Tel: 020 – 66 99 00
Besöksadress: Östra Storgatan 67, Jönköping