SECIFY

Skräddarsydda och begripliga säkerhetslösningar för människor.
Kontakta oss

Några av våra kunder

Våra tjänsteområden

Vi arbetar med digital säkerhet i din organisation för en säkrare och öppnare värld

Informationssäkerhet

Vår tjänster inom informationssäkerhet hjälper att styra ditt företag mot ett mer strukturerat säkerhetsarbete. Här kan vi bland annat hjälpa dig att komma igång med ISO 27001, eller gå in och stötta som en extern säkerhetsrådgivare.

Cybersäkerhet

Våra cybersäkerhetstjänster består av olika tekniska övervakningslösningar och säkerhetstester av system, människor och digital infrastruktur.  Här finns bland annat penetrationstest, phishingtest och SIEM lösningar.

Dataskydd

Våra dataskyddstjänster tar sitt urspung ur GDPR. Här arbetar vi tillsammans med din organisation för att närma oss förenlighet med förordningen.

Tjänster i fokus

Vi arbetar med digital säkerhet i din organisation för en säkrare och öppnare värld

Fokusområde Informationssäkerhet

ISO 27001

ISO 27001 är ett ledningssystem för informationssäkerhet som används som ett stöd för en organisation att strukturera upp sin informationssäkerhet genom att använda beprövade och fungerande metoder. Standarden är certifierbar och uppdaterades 2022. Mer information om ISO 27001 finns på vår tjänstesida och i vårt kunskapscenter.

Fokusområde Dataskydd

Dataskyddsombud

Ett externt dataskyddsombud är en konsult som går in i organisationen och oberoende granskar och rådger i GDPR-arbetet. Vi hjälper både stora som små organisationer i deras juridiska arbete men är också specialister på säkerhet, vilket innebär att vi har förmågan att kontrollera att din hantering av organisationens personuppgiftstillgångar inte bara är förenliga, utan också hålls skyddade.

Fokusområde Cybersäkerhet

Penetrationstest

Ett pentest är ett bra sätt att identifiera hur väl förberedd en organisations tekniska skydd är mot en cyberattack. Det handlar i grund och botten om att hitta sårbarheter och identifiera vilka av dessa som kan användas som säkerhetshål för att få åtkomst till hela, eller delar av systemet som testas. Mer om våra pentest hittar du på vår tjänstesida. Vill du lära dig mer om pentest, kolla in våra artiklar i vårt kunskapscenter

Digital säkerhet är vårt fokusområde

Informationssäkerhet är vår grundstomme. Det vad som omfattar vårt erbjudande och genomsyrar vi som arbetar här. Vi har alla en utvecklad förståelse för informationssäkerhet, cybersäkerhet och IT-säkerhet. Det innebär att säkerhet alltid kommer att vara närvarande oavsett om projektet är en riskanalys, ett arbete mot en ISO27001 certifiering eller vid en tjänst som dataskyddsombud.

Förstår kraven som ställs kring IT-säkerhet, cybersäkerhet och informationssäkerhet

Vi arbetar enbart med informationssäkerhet och skydd av informationstillgångar. Det gör att vi har stor förståelse för informationssäkerhet och möjlighet att tolka kraven och förmedla dem på ett begripligt sätt. Så oavsett om det rör sig om ett pentest, en sårbarhetsskanning, en riskanalys, ett ISO 27001 projekt eller en kombination, så kan vi hjälpa dig att förstå kraven och arbeta mot att uppfylla dem.

Heltäckande lösningar för både stora och för lite mindre bolag

Att informationssäkerhet är vår grundstomme visar sig också i de tjänster som vi erbjuder. Till skillnad från många andra bolag så kretsar alla våra tjänster kring informationssäkerhet, IT-säkerhet, cybersäkerhet och juridik. Vi erbjuder både tekniska tjänster som bland annat penetrationstest, sårbarhetsskanning, säkerhetsövervakning och lösenordsövervakning. Men också mer konsultinriktade tjänster som dataskyddsombud (DPO), extern säkerhetsspecialist(CISO) och arbete med ledningssystem för informationssäkerhet (ISO 27001). Du kan se hela vårt utbud under huvudmenyn.