Hem2022-01-24T10:47:17+01:00

Specialister inom informationssäkerhet

Vi arbetar med informationssäkerhet och bidrar till trygghet i din organisation, för en säkrare, mer öppen värld.

Specialister inom informationssäkerhet

Vi arbetar med informationssäkerhet och bidrar till trygghet i din organisation, för en säkrare, mer öppen värld.

Några av de som gett oss sitt förtroende

Penetrationstest

Kom igång med pentest

Penetrationstest

Ett pentest är ett bra sätt att identifiera hur väl förberedd en organisations tekniska skydd är mot en cyberattack. Det handlar i grund och botten om att hitta sårbarheter och identifiera vilka av dessa som kan användas som säkerhetshål för att få åtkomst till hela, eller delar av systemet. Läs mer om pentest i vår guide eller på vår tjänstesida. Du kan också ta del av vår videoserie om pentest där informationssäkerhetsspecialisten Erik Karlsson svarar på vanliga frågor kring pentest.

Guide pentest
Våra pentest
Svar på vanliga frågor om pentest

Senaste artiklar och nyheter> Kunskapscenter

Pentestwebbinarium med Technix IT AB den 2/12

19 november, 2021|

Vill du veta mer om Pentest? Secify bjuder tillsammans med Technix in till ett spännande webbinarium om Pentest. Under webbinariet kommer du bland annat att lära dig mer om varför penetrationstestet är kritiskt för att förhindra cyberattacker och hur man bör tänka kring penetrationstestet för att öka kostnadseffektiviteten.

Nya standardavtalsklausuler – vad är nytt och vad måste ni göra?

1 november, 2021|

För att möjliggöra överföring till tredjeland, och inte minst nyttjande av tjänster från leverantörer som exempelvis Microsoft (vars huvudsäte är utanför EU), krävs att vissa åtgärder är uppfyllda, vilka anges i GDPR:s kapitel V, en av dessa åtgärder är att komplettera aktuellt tjänsteavtal med EU:s standardavtalsklausuler.

Krav på informationssäkerhet? Det här behöver du veta!

2 juli, 2021|

I den här artikeln kommer du att få information om olika lagar som ställer krav på informationssäkerhet, beroende på typ av verksamhet. Vi beskriver också övergripande vad informationssäkerhetskraven i de olika lagarna innebär. Utöver det ...läs mer

Så här säger våra kunder om oss

Secify stöttar oss i dataskyddsfrågor och i vårt arbete med Data Privacy. På ett förtroendefullt sätt och med bred kompetens har Secify bidragit till vår leverans.

Robert Ekvall, IT Security & Company Integration Lead, Dustin

”Secify som dataskyddsombud stöttar oss i dataskyddsfrågor och följer upp vårt arbete på ett kvalitativt sätt. Med deras breda kompetens inom området känner vi oss trygga”

GDPR-arbetsgrupp, Aleris

”I vårt arbete med GDPR så har Secify varit vår samarbetspartner och trygghet. Utan den kunskap som Secify besitter så hade vi som företag inte kommit långt i implementeringen av GDPR”

Klas Grännö, Projektledare, Holmgrens Bil AB

”Som vårt externa Dataskyddsombud har Secify har hjälpt oss att lösa komplexa frågor rörande dataskydd. De har på ett föredömligt sätt gett råd, stöttat och granskat vår verksamhets behandling av personuppgifter. Den expertkompetens som vi får av Secify skapar förutsättningar för ett fortsatt tryggt dataskyddsarbete i vår organisation.”

BookBeat

Externt dataskyddsombud (DPO)

Ett externt dataskyddsombud är en konsult som går in i organisationen och oberoende granskar och rådger i GDPR-arbetet. Vi hjälper både stora som små organisationer i deras juridiska arbete men är också specialister på säkerhet, vilket innebär att vi har förmågan att kontrollera att din hantering av organisationens personuppgiftstillgångar inte bara är förenliga, utan också hålls skyddade.

Vår DPO-tjänst
Rådgivning
Artikel: Personuppgiftsincidenter

Efterlevnad av organisationens GDPR-arbete

Extern DPO

Informationssäkerhet – vår grundstomme

Informationssäkerhet är vår grundstomme. Det vad som omfattar vårt erbjudande och genomsyrar vi som arbetar här. Vi har alla en utvecklad förståelse för informationssäkerhet, cybersäkerhet och IT-säkerhet. Det innebär att säkerhet alltid kommer att vara närvarande oavsett om projektet är en riskanalys, ett arbete mot en ISO27001 certifiering eller vid en tjänst som dataskyddsombud.

Förstår kraven som ställs på IT-säkerhet

Vi arbetar enbart med informationssäkerhet och skydd av informationstillgångar. Det gör att vi har stor förståelse för informationssäkerhet och möjlighet att tolka kraven och förmedla dem på ett begripligt sätt. Så oavsett om det rör sig om ett pentest, en sårbarhetsskanning, en riskanalys, ett ISO 27001 projekt eller en kombination, så kan vi hjälpa dig att förstå kraven och arbeta mot att uppfylla dem.

Heltäckande inom cybersäkerhet

Att informationssäkerhet är vår grundstomme visar sig också i de tjänster som vi erbjuder. Till skillnad från många andra bolag så kretsar alla våra tjänster kring informationssäkerhet, IT-säkerhet, cybersäkerhet och juridik. Vi erbjuder både tekniska tjänster som bland annat penetrationstest, sårbarhetsskanning, säkerhetsövervakning och lösenordsövervakning. Men också mer konsultinriktade tjänster som dataskyddsombud (DPO) och arbete med ledningssystem för informationssäkerhet (ISO 27001). Du kan se hela vårt utbud under huvudmenyn.