Secify.com

Kunskapscenter

Rapport: Lägesbild vårdsektorn – Hot, utmaningar och risker som berör vårdsektorn

By |2 april, 2024|

Rapport Lägesbild vårdsektorn 2024 Rapport om hot och  strategiska utmaningar för sjukvårdssektorn Vårdsektorn och dess kringliggande aktörer är mer utsatta för cyberhot än någonsin. Samtidigt ökar kravbördan av lagar, regleringar, direktiv och förordningar. Lägg till att tekniken rusar framåt, inte minst med den senaste AI-evolutionen, och du har ett recept för en rejäl utmaning. I vår omvärldsanalys för vårdsektorn, framtagen våren 2024, får du förstahands-information  och insikter i utvecklingen för vårdsektorn. Vilka framsteg kan vi se? Vilka är de främsta utmaningarna, och hur kan man tackla dem? Fokus på vad man ska göra, [...]

Till toppen