Secify.com
Henrik Petterson

Heldagsevent

Digitalt kostnadsfritt vårdevent

Digitalt vårdevent den 7 mars 2024

Ett digitalt heldagsevent för dig som arbetar med patientsäkerhet inom vårdsektorn

Hot & strategiska utmaningar för sjukvårdssektorn

Först ut för dagen är ett pass där vi utgår från en färsk omvärldsanalys och samtalar om vår syn på hotbilden mot vårdsektorn och dess kringliggande aktörer. Vi delger en nykter, opartisk bild av verkligheten och uppmuntrar respektive deltagare till att göra sina egna tolkningar av informationen. I rapporten kommer du få ta del av varningar och utveckling som går åt fel håll, såväl som de positiva nyheterna, och positiv utveckling.

Vi kommer göra en framtidsspaning och även prata om de strategiska utmaningar som sektorn står inför, och deltagarna på passet kommer få ta del av den fullständiga omvärldsanalysen.

Exempel på områden vi kan komma att beröra är:

 • Supply chain
 • Hotaktörer
 • Geopolitik
 • Läckta uppgifter
 • Reglering
 • Teknikutveckling

Säker kommunikation

Inom hälso- och sjukvården hanteras dagligen enorma mängder känsliga personuppgifter. I syfte att värna patienters integritet ställer lagstiftningen höga säkerhetskrav på hur vårdgivare får dela patientdata såväl internt som externt. Under webbinariet kommer vi att gå igenom dessa lagkrav och samtidigt väva in informationssäkerhets- och cybersäkerhetsaspekter. Vi kommer också att diskutera utmaningarna med att anonymisera patientdata samt under vilka förutsättningar det är tillåtet att dela patientdata via exempelvis:

 • Vanlig e-post, sms och fax (krypterade/okrypterade filer)
 • ”Säkra” e-post, sms- eller faxlösningar
 • Webbportaler och e-tjänster
 • Fysiska brev

Artikel:

Checklista:

10 åtgärder för att säkra upp din delning av patientdata

Kontinuitetsplanering inom hälso- & sjukvård

Informationshantering inom vård och omsorg måste upprättas även i krisläge. Detta förutsätter utvecklade metoder för kontinuitetsplanering. I detta pass får du en översikt av vad kontinuitetshantering är och hur det samspelar med det förebyggande informationssäkerhetsarbetet. Du får också exempel på hur du arbetar med kontinuitetshantering.

 • Vad är en kontinuitets- och katastrofåterställningsplan
 • Varför behöver man en sådan?
 • Hur tar man fram en sådan plan?
 • Praktiska tips

Artikel:

Checklista:

Kontinuitets- och katastrofåterställningsplan, här är stegen för att komma igång med ditt arbete

AI och ny teknik inom hälso- och sjukvård

Under ett panelsamtal dyker vi in i framtidens hälso- och sjukvård med fokus på hur du kan förhålla dig till AI och ny teknik utifrån perspektiven dataskydd, informationssäkerhet och cybersäkerhet. Vi kommer bland annat att beröra:

 • Vad AI-förordningen innebär för dig som inköpare av AI-lösningar
 • Gränsen för “mänsklig inblandning” vid beslut som grundar sig på AI-underlag
 • Ansvarsfrågor och säkerhetsaspekter vid egenmonitorering (t.ex. blodtrycks- och glukosmätning i hemmet, trygghetslarm…)
 • Hantering av teknikleverantörer som önskar använda patientdata i produktutvecklingssyft

Artikel:

Checklista:

AI och ny teknik – Har du koll på vad som är viktigt?

Henrik Petterson
2024-03-11T16:34:10+01:00
Till toppen