Secify.com
Alva Jofred

Om Alva Jofred

Alva är utbildad jurist och arbetar med dataskyddsfrågor. Hon åtar sig uppdrag som dataskyddskonsult och dataskyddsombud hos alla typer av organisationer, men har ett särskilt intresse för hälso- och sjukvårdssektorn. Alva har flerårig erfarenhet av att arbeta hos vårdgivare, medtechbolag, apotek och andra verksamheter som träffas av den medicinrättsliga speciallagstiftning som kompletterar GDPR (t.ex. patientdatalagen, apoteksdatalagen och föreskrifter från Socialstyrelsen respektive Läkemedelsverket). Därigenom har hon förvärvat särskilda kunskaper om de säkerhetskrav och regler som gäller vid hantering av känsliga personuppgifter.
zzz
Till toppen