Secify.com

Kunskapscenter

Risker med AI kopplat till dataskydd

By |27 oktober, 2023|

Det här är del två i vår artikelserie om AI kopplat till säkerhet. I den här artikeln kan du läsa om vilka risker AI kan innebära kopplat till dataskydd.

Adekvansbeslutet – vad innebär det?

By |18 september, 2023|

Den här artikeln handlar om adekvansbeslutet som antogs den 10 juli 2023 och hur det från och med detta är möjligt för amerikanska företag och organisationer att certifiera sig enligt DPF. Vi kommer att vända och vrida på beslutet och ställa oss en viktig fråga; om det nu är fritt fram att föra över personuppgifter till USA?

NIS2-direktivet – vad innebär det?

By |25 september, 2022|

Den 18 oktober 2024 börjar det uppdaterade NIS2-direktivet att gälla. Den här artikeln handlar om vad NIS2 direktivet är, vilka företag som omfattas av det och hur du som företagare behöver ha på plats för att vara förenlig med direktivet.

Har ni full kontroll över era cookies?

By |28 april, 2022|

Använder ni cookies på ert företags webbplats eller app? Cookies kan användas för att utveckla webbplatsen eller appen och skapa relevant marknadsföring. Men det finns en del saker som man bör känna till.

Nya standardavtalsklausuler – vad är nytt och vad måste ni göra?

By |1 november, 2021|

För att möjliggöra överföring till tredjeland, och inte minst nyttjande av tjänster från leverantörer som exempelvis Microsoft (vars huvudsäte är utanför EU), krävs att vissa åtgärder är uppfyllda, vilka anges i GDPR:s kapitel V, en av dessa åtgärder är att komplettera aktuellt tjänsteavtal med EU:s standardavtalsklausuler.

Secify-Julia tog hand om IMY’s granskning

By |30 april, 2019|

I april inledde IMY (integritetsskyddsmyndigheten) granskningar av ett antal bolag. Julia Karlsson, som arbetar på Secify och är dataskyddsombud för ett av dessa bolag, deltog under en av granskningarna.

Till toppen