Kunskapscenter

Har ditt företag en Business Continuity- och Disaster Recovery Plan?

By |1 mars, 2023|

I den här artikeln kommer vi att visa stegen som du ska ta för att skapa en plan för att hantera och återställa verksamheten efter att en incident eller kris inträffar.

Krav på informationssäkerhet? Det här behöver du veta!

By |2 juli, 2021|

I den här artikeln kommer du att få information om olika lagar som ställer krav på informationssäkerhet, beroende på typ av verksamhet. Vi beskriver också övergripande vad informationssäkerhetskraven i de olika lagarna innebär.

Informationssäkerhet och leverantörer, så ökar du kontrollen

By |22 oktober, 2020|

Leverantörer har ofta tillgång till hela, eller delar av organisationens information. I den här artikeln får du ta del av en lösning på hur organisationen - genom en femstegsprocess - kan hantera leverantörer och minska risken att information läcker.

Säkerhetskultur på arbetsplatsen

By |25 februari, 2020|

Många stänger öronen eller låter tankarna driva iväg när de hör ordet säkerhetskultur, vilket är helt förståeligt eftersom det är ett luddigt begrepp som är svårt att sätta fingret på. Den här artikeln handlar om säkerhetskultur och hur du ska tänka kring medarbetarna.

Infosäk, kultur och mänskligt fel

By |1 oktober, 2019|

Informationssäkerhet är en av de frågor som fortsätter att växa i samhället. Fler och fler organisationer inser vikten av att arbeta med informationssäkerhet eftersom informationstillgångar ofta är, tillsammans med den egna personalen, en av de mest kritiska tillgångarna för företag och organisationer.

Till toppen