Secify.com

Kunskapscenter

Enkla steg som förbättrar min digitala säkerhet

By |18 juni, 2024|

Dagens kriminella kastar brett och hoppas på napp, detta tillvägagångssätt kan resultera i att vem som helst kan bli utsatt. Denna artikel diskuterar definitionen av digital säkerhet, statistik samt några enklare åtgärder du som privatperson kan ta för att minska risken för att utsättas.

Hur ska vården hantera risker i leveranskedjan?

By |17 maj, 2024|

Totalt finns det runt 35 - 40 000 leverantörer inom vårdsektorn, detta utspritt på 21 regioner och 290 kommuner. Att föreställa sig att en vårdgivare själv skall ha koll på andra eller tredje linjens leverantörer är en utopi som är svår att uppnå utan specialiserade tjänster som understödjer.

Vad är informationssäkerhet?

By |6 december, 2023|

I den här sammanfattande artikeln kommer du att kunna lära dig mer om vad informationssäkerhet är. Vad de grundläggande principerna konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet (CIA-triaden) innebär, hur man arbetar med riskhantering och utnyttjar företagets informationssäkerhetspolicy.

AI ur ett informationssäkerhetsperspektiv

By |6 oktober, 2023|

I den här artikeln kommer vi att ta upp riskerna med AI ur ett informationssäkerhetsperspektiv. Vi kommer att titta närmare på hämtning från AI och matning till AI och utforska vilken problematik som kan finnas i kommunikationen.

Informationssäkerhetsmånaden 2023

By |5 oktober, 2023|

Välkommen till vår samlingssida för informationssäkerhetsmånaden, en månad som präglas av kunskap och informationsutbyte. Vi har fyllt denna sida med det som vi tycker är viktigt att känna till. Utöver det finns även tre kostnadsfria webbinarier som du kan anmäla dig till.

Säkerhetskultur på arbetsplatsen

By |25 februari, 2020|

Många stänger öronen eller låter tankarna driva iväg när de hör ordet säkerhetskultur, vilket är helt förståeligt eftersom det är ett luddigt begrepp som är svårt att sätta fingret på. Den här artikeln handlar om säkerhetskultur och hur du ska tänka kring medarbetarna.

Infosäk, kultur och mänskligt fel

By |1 oktober, 2019|

Informationssäkerhet är en av de frågor som fortsätter att växa i samhället. Fler och fler organisationer inser vikten av att arbeta med informationssäkerhet eftersom informationstillgångar ofta är, tillsammans med den egna personalen, en av de mest kritiska tillgångarna för företag och organisationer.

Till toppen